ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 18

Тема. Перша ознака рівності трикутників


Мета: закріпити знання учнями формулювання першої ознаки

рівності трикутників та алгоритму її застосування; формувати навички застосування теореми для розв’язування задач.

Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок.

Наочність і обладнання: набір демонстраційного креслярського приладдя; таблиця «Ознаки рівності трикутників».


ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

Математичний диктант

1. У трикутниках KNO і PQT KN = PQ і Яка ще умова повинна виконуватися, щоб ці трикутники були рівними за першою ознакою?

2. У трикутниках MPK і AOB MP = AO, MK = AB. Яка ще умова повинна виконуватися, щоб ці трикутники були рівними за першою ознакою?

3. Закінчіть речення: «Перша ознака рівності трикутників — це ознака рівності за...»

4. Доведіть рівність трикутників ABC і MKC (рис. 1).


18-1 Рисунок


III. Формулювання мети й завдань уроку

Основна мета—формування вмінь та навичок застосовувати першу ознаку рівності трикутників для розв’язування задач (бажано ще раз навести учням приклади практичного застосування рівності трикутників), і досягнення цієї мети здійснюється шляхом розв’язування задач.


IV. Актуалізація опорних знань

Виконання усних вправ

1. Відомо, що пари трикутників на рисунку 2 рівні. Запишіть відповідні рівності.


18-2 Рисунок


2.ΔABC = ΔMNK; AB =10 см; BC = 5 см; AC = 7 см. Знайдіть сторони трикутника MNK.

3. Назвіть, які елементи трикутників MNK і DEF повинні бути рівними, щоб виконувалась рівність трикутників за першою ознакою?


V. Формування навичок та вмінь

Методичний коментар

Для успішної реалізації основної дидактичної мети уроку бажано розв’язати якомога більше різнорівневих задач на доведення, що передбачають:

1) пряме застосування першої ознаки у зміненій ситуації.

Наприклад, доведіть рівність трикутників AOC і BOD, якщо точка O — спільна середина відрізків AB і CD;

2) застосування першої ознаки рівності трикутників для розв’язування задач на доведення рівності відповідних сторін (кутів) рівних трикутників.

Виконання письмових вправ

Рівень Б

1. У трикутнику На сторонах AB і BC відкладено рівні відрізки AA1і CC1відповідно. Знайдіть довжину відрізка AC1 , якщо CA1= 14 см.

2. Відомо, що ΔABC = ΔA1B1C1. На сторонах AB і A1B1відкладено рівні відрізки AD і A1D1, відповідно. Доведіть, що ΔACD = Δ A1С1D1.

Рівень В

У трикутнику ABC AB = CB. Бісектриса кута B перетинає сторону AC у точці D. Доведіть, що прямі AC і BD перпендикулярні.


VI. Підсумки уроку

Якими різними способами можна довести рівність двох відрізків (кутів)?


VII. Домашнє завдання

1. У трикутнику ABC AB = CB. Бісектриса кута B перетинає сторону AC у точці D. Знайдіть довжину відрізка AD, якщо AC = 8 см.

2. Відомо, що ΔABC =Δ A1B1C1. Точки D і E — середини сторін AB і BC, а точки D1і E1— середини сторін A1B1і B1C1, відповідно. Доведіть, що DE = D1E1.

3. За допомогою рисунка-контрприкладу спростуйте твердження:

а) якщо пряма паралельна стороні трикутника, то вона перетинає дві інші його сторони;

б) якщо два кути мають спільну сторону й у сумі складають 180°, то ці кути суміжні.

4 (на повторення). Уявіть, що на рисунку зображено пару суміжних кутів і їхні бісектриси. Яка найбільша кількість прямих кутів може бути на такому рисунку?


Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити