ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 29

Тема. Ознаки паралельності прямих


Мета: сформувати в учнів уявлення:

✵ про поняття січної, види кутів, що утворюються при перетині двох прямих січною;

✵ про зміст та схему доведення ознаки паралельності двох прямих за внутрішніми різносторонніми кутами та наслідків з теореми.

Сформувати в учнів уміння:

✵ розпізнавати на рисунку пари внутрішніх різносторонніх, внутрішніх односторонніх та відповідних кутів, що утворюються при перетині двох прямих січною;

✵ використовувати розглянуті на уроці ознаки паралельності двох прямих, перетнутих січною для аргументації паралельності прямих.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь та навичок.

Наочність і обладнання: набір демонстраційного креслярського приладдя; таблиця «Ознаки паралельності прямих».

Таблиця


29-1 Таблица


ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання


III. Аналіз контрольної роботи

Враховуючи обмаль навчального часу, аналіз контрольної роботи можна організувати як самостійну роботу учнів удома: вчитель або на попередньому уроці (це кращий варіант), або на цьому уроці роздає кожному учневі розгорнуті розв’язання задач і учні, попрацювавши з ними вдома, готують запитання, на які відповідає вчитель.


IV. Мотивація навчальної діяльності учнів. Формулювання мети й завдань уроку

Для усвідомлення учнями необхідності вивчення питання уроку можна створити проблемну ситуацію, яка, по-перше, сприятиме позитивній мотивації, по-друге, підштовхне учнів до самостійного (або до участі) цілепокладання.

Проблемна ситуація. Чи є паралельними прямі m і k, що зображені на рисунку 1? Як це визначити?


29-2 Рисунок


Очікувана відповідь. Так. За допомогою креслярського приладдя (в, г, д) або використовуючи відомі властивості (а, б).


V. Актуалізація опорних знань

Виконання усних вправ

Знайдіть на рисунку 2 дві пари рівних кутів.

29-3 Рисунок


VI. Засвоєння нових знань

План вивчення нового матеріалу

1°. Види кутів, що утворились при перетині двох прямих січною.

2°. Формулювання ознаки паралельності прямих та її доведення.

3°. Наслідки з теореми.

Підвести учнів до свідомого розуміння видів кутів, що утворюються при перетині двох прямих січною можна, організувавши роботу з порівняння пар кутів, що зображені на рисунку 1.


VII. Первинне усвідомлення нового матеріалу

Вправи, як письмові, так і усні, що будуть розглядатися на уроці, можна умовно поділити на такі групи.

І група. На розпізнавання видів кутів, утворених при перетині двох прямих січною.

1. На рисунку 3 вкажіть кут, який разом із кутом 4 становить:

а) пару внутрішніх різносторонніх кутів;

б) пару внутрішніх односторонніх кутів;

в) пару відповідних кутів.


29-4 Рисунок


2. Накресліть прямі a і b та проведіть січну c.

а) Виділіть на рисунку одну пару внутрішніх різносторонніх кутів червоним кольором, а іншу пару — синім.

б) Виділіть кути, відповідні до «червоних» кутів, червоним кольором, а кути, відповідні до «синіх» кутів,— синім кольором.

3. Дано трикутник ABC. Пряма l перетинає сторону AB у точці D, а сторону BC — у точці E. Назвіть внутрішні різносторонні, внутрішні односторонні й відповідні кути при прямих AB і BC та січній DE.

ІІ група. На пряме застосування ознак паралельності двох прямих, перетнутих січною.

1. За рисунком 3 визначте, при яких значеннях n буде правильним твердження:

а)

б)


29-4 Рисунок


2. За даними рисунка 4 доведіть, що a||b.


29-5 Рисунок


ІІІ група. На застосування ознаки паралельності прямих у зміненій ситуації.

На рисунку 5 ΔABD = ΔCDB. Доведіть, що AD||BC.VIII. Підсумки уроку

Визначте, які з наведених тверджень є правильними:

а) якщо в результаті перетину двох прямих січною утворюються вісім рівних кутів, то прямі паралельні;

б) якщо в результаті перетину двох прямих січною утворюються чотири рівні кути, то прямі паралельні;

в) сума двох кутів трикутника може дорівнювати 180°.

IX. Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал.

Розв’язати задачі.

1. Накресліть кут ABC, що дорівнює 60°.

а) Від променя AB відкладіть кут DAB, який дорівнює 120°, так, щоб точки C і D лежали по один бік від прямої AB.

б) Чи паралельні прямі AD і BC? Чому?

2. За рисунком 3 визначте, чи паралельні прямі a і b, якщо:

а)

б)

в)

3. На рисунку 6 ΔAOB = ΔCOD. Доведіть, що AB||CD.Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити