ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 35

Тема. Прямокутний трикутник


Мета: працювати над засвоєнням учнями:

✵ означення прямокутного трикутника та його елементів;

✵ змісту властивості гострих кутів прямокутного трикутника та оберненого твердження;

✵ ознак рівності прямокутних трикутників.

Сформувати вміння:

✵ виконувати зображення прямокутного трикутника;

✵ за готовим зображенням або назвою прямого кута прямокутного трикутника називати гіпотенузу та катети;

✵ застосовувати властивість гострих кутів прямокутного трикутника та ознаки рівності прямокутних трикутників до розв’язування задач.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь та навичок.

Наочність і обладнання: набір демонстраційного креслярського приладдя; таблиця «Прямокутний трикутник».


ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

Вчитель збирає зошити учнів разом із виконаною самостійною роботою.

Самостійна робота

Варіант 1

Початковий рівень

1. Знайдіть невідомі кути трикутника (рис. 1).


35-1 Рисунок


Середній рівень

2. Знайдіть кути трикутника ABC (рис. 2).


35-2 Рисунок


Достатній рівен ь

3. Доведіть, що Δ ABC —рівносторонній (рис. 3).


35-3 Рисунок


Високий ріве нь

4. Знайдіть (рис. 4).


35-4 Рисунок


Варіант 2

Початковий рівень

1. Знайдіть невідомі кути трикутника (рис. 1).


35-5 Рисунок


Середній рівень

2. Знайдіть кути трикутника ABC (рис. 2).


35-6 Рисунок


Достатній рівень

3. Доведіть, що Δ ABC — рівносторонній (рис. 3).


35-7 Рисунок


Високий рівень

4. Знайдіть (рис. 4).


35-8 Рисунок


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Формулювання мети й завдань уроку

Завдання. Знайдіть невідомі кути трикутників на рисунку 1. Що мають спільного ці трикутники?


35-9 Рисунок


Перелік спільних рис трикутників на рис. 1 приводить учнів до усвідомлення необхідності узагальнення відомостей про трикутники такого виду та вивчення їх особливостей. Реалізація цього завдання і є основною метою уроку.


ІV. Актуалізація опорних знань

Виконання усних вправ

Обґрунтуйте рівність кожної пари трикутників (рис. 2).

35-10 Рисунок


V. Засвоєння нових знань

План вивчення нового матеріалу

1°. Означення прямокутного трикутника; елементи прямокутного трикутника.

2°. Сума гострих кутів прямокутного трикутника.

3°. Ознаки прямокутного трикутника.

4°. Ознаки рівності прямокутних трикутників.

5°. [Метод додаткових добудов прямокутного трикутника до рівнобедреного].

Викладення нового матеріалу супроводжується демонстрацією таблиці.


Таблиця


35-11 Таблица

35-12 Таблица


VІ. Первинне усвідомлення нового матеріалу

Виконання усних вправ

1. Назвіть прямокутні трикутники, зображені на рисунку 3. Для кожного трикутника назвіть катет і гіпотенузу.

35-13 Рисунок


2. Знайдіть градусну міру кута x на кожному рисунку (рис. 4).

35-14 Рисунок


Виконання письмових вправ

Рівень А

1. Знайдіть кути рівнобедреного прямокутного трикутника.

2. Знайдіть гострі кути прямокутного трикутника, якщо:

а) один із цих кутів у п’ять разів менший, ніж другий;

б) їхня різниця дорівнює 10°.

3. У прямокутному трикутнику ABC до гіпотенузи проведено висоту BH.

Знайдіть кути трикутника ABH, якщо

4. На рисунку 5 Доведіть рівність трикутників ADB і CDB.

35-15 Рисунок


VII. Підсумки уроку

1. Чи може прямокутний трикутник бути рівностороннім?

2. Чи може прямокутний трикутник бути рівнобедреним?

3. Чи правильно, що коли дві висоти трикутника збігаються з його сторонами, то цей трикутник прямокутний?

4. Чи правильно, що коли тільки одна висота трикутника проходить усередині нього, то цей трикутник прямокутний?


VIII. Домашнє завдання

1. Накресліть прямокутний трикутник ABC з гіпотенузою AB.

а) Виміряйте кут A та обчисліть градусну міру кута B.

б) Позначте на рисунку найменший зовнішній кут трикутника. Якою є його градусна міра?

в) Проведіть висоти трикутника. Скільки відрізків ви провели?

2. Знайдіть гострі кути прямокутного трикутника, якщо:

а) один із його зовнішніх кутів дорівнює 130°;

б) їхні градусні міри відносяться як 2 : 7.

3. У прямокутному трикутнику ABC з гіпотенузою Знайдіть катет BC.


Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити