ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 39

Тема. Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника


Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання учнів про означення, властивості та ознаки паралельності прямих; про суму кутів трикутника та властивість зовнішнього кута трикутника; про прямокутні трикутники (означення, властивості кутів та сторін; ознаки рівності).

Узагальнити та систематизувати вміння:

✵ доводити паралельність прямих та, використовуючи паралельність прямих, визначати кути;

✵ знаходити кути трикутника за допомогою теореми про суму кутів трикутника та властивість зовнішнього кута;

✵ використовувати означення, властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників під час розв’язування задач.

Тип уроку: систематизація та узагальнення знань і вмінь.

Наочність і обладнання: таблиці з вивчених тем.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

Щоб заощадити час на реалізацію основної мети уроку, перевірку домашнього завдання здійснюємо усно, коментуючи розв’язання тих вправ, які викликали труднощі в учнів.


III. Формулювання мети й завдань уроку

Оскільки цей урок є останнім перед тематичною контрольною роботою, то мета уроку логічно випливає з місця уроку в темі.


IV. Систематизація та узагальнення знань

Методичний коментар

Одним із ефективних засобів проведення систематизації знань учнів є самостійна робота учнів з теоретичним матеріалом.

Під час цієї роботи учням можна запропонувати, наприклад:

✵ розбити навчальний матеріал на змістові блоки;

✵ встановити логічні зв’язки між вивченими поняттями, властивостями, ознаками та побудувати відповідні схеми;

✵ попрацювати з поняттями: вибрати ті, які не відносяться до розділу, тощо.

Але під час проведення уроку систематизації та узагальнення знань учитель має пам’ятати наступне: кожний учень повинен мати чітку та цілісну «картину» вивченого матеріалу. Отже, результатом проведення цього етапу уроку є складена схема або таблиця, що відображає всі основні вивчені поняття, властивості, ознаки, а також зв’язки між ними. Наприклад, схема може бути такою (див. схему).

Примітка. Зрозуміло, що схема може бути іншою — це залежить від творчості кожного вчителя. Курсивом у схемі виділено питання, які може ставити вчитель під час опрацювання схеми.


V. Узагальнення та систематизація вмінь

Мета проведення цього етапу уроку—сформувати в учнів чітку уяву про систему задач з цієї теми, які вони повинні вміти розв’язувати.

Для цього вчитель може скласти так звані «тріади» задач: за кожною з виділених тем.

Схема


39-1 Таблица

39-2 Таблица

39-3 Таблица

39-4 Таблица

39-5 Таблица


Наприклад, задачі з теми «Сума кутів трикутника» можуть утворити таку тріаду.

1. У трикутнику Знайдіть кут C. Визначте вид трикутника ABC. З’ясуйте, яка зі сторін є найбільшою.

2. У трикутнику ABC кут A вдвічі менший від кута B, а кут B на 30° менший від кута C. Знайдіть AB, якщо BC = 2 см.

3. У трикутнику ABC зовнішні кути при вершинах A, B і C відносяться як 3 : 5 : 4. Знайдіть кути трикутника ABC. Визначте вид трикутника ABC. Знайдіть найменшу сторону трикутника ABC, якщо його найбільша сторона дорівнює 2,5 м.


VI. Підсумки уроку

На цьому етапі бажано, щоб відбулася рефлексія й учні самостійно визначили той матеріал, який вони засвоїли добре, та, навпаки, той матеріал, що потребує додаткового опрацювання вдома.


VII. Домашнє завдання

Домашня контрольна робота

1. Визначте, чи паралельні прямі a і b, якщо а кут 2 в 4 рази менший, ніж кут 3 (рис. 1).

39-6 Рисунок


2. Знайдіть усі кути, утворені в результаті перетину двох паралельних прямих січною, якщо внутрішні односторонні кути відносяться як 11 : 25.

3. Знайдіть кути трикутника ABC, якщо кут A на 35° менший, ніж кут B, а кут B на 25° більший за кут C.

4. Бісектриси кутів A і C трикутника ABC перетинаються в точці O, Знайдіть

5. Доведіть, що трикутники ABD і DCA рівні, якщо (рис. 2).

39-7 Рисунок

6. У трикутнику (рис. 3). Знайдіть CD.

39-8 Рисунок


Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити