ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 40

Тема. Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника


Мета: перевірити рівень засвоєння знань та вмінь, передбачених програмою, із зазначених тем.

Тип уроку: контроль та корекція знань.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити з виконаною домашньою контрольною роботою. Роботу оцінити та врахувати в тематичному балі.


III. Умова контрольної роботи

Варіант 1

Початковий рівень

1. Дано: Знайдіть


40-1 Рисунок


Середній рівень

2. У трикутнику а кут B на 8° більший, ніж кут A. Знайдіть зовнішній кут при вершині C.

Достатній рівень

3. Дві сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють 20 см і 10 см. Визначте, яка з них є основою трикутника. Відповідь обґрунтуйте.

Високий рівень

4. У прямокутному трикутнику бісектриса найменшого кута утворює з меншим катетом кути, один із яких на 20° більший від іншого. Знайдіть гострі кути даного трикутника.


Варіант 2

Початковий рівень

1. Дано: Знайдіть


40-2 Рисунок


Середній рівень

2. У трикутнику а кут C на 15° менший, ніж кут B. Знайдіть зовнішній кут при вершині A.

Достатній рівень

3. Дві сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють 18 см і 8 см. Визначте, яка з них є бічною стороною трикутника. Відповідь обґрунтуйте.

Високий рівень

4. У прямокутному трикутнику бісектриса найбільшого кута утворює з гіпотенузою кути, один із яких у 2 рази більший, ніж інший. Знайдіть гострі кути даного трикутника.


Варіант 3

Початковий рівень

1. Дано: Знайдіть

40-3 Рисунок


Середній рівень

2. Знайдіть кути трикутника, якщо два з них відносяться як 1 : 2, а зовнішній кут при третій вершині дорівнює 126°.

Достатній рівень

3. Визначте, чи існує трикутник, периметр якого 47 см, перша сторона менша, ніж друга, на 10 см і більша, ніж третя, на 5 см. Відповідь обґрунтуйте.

Високий рівень

4. У прямокутному трикутнику бісектриса гострого кута з градусною мірою 60° дорівнює 12 см. Знайдіть більший катет трикутника.


Варіант 4

Початковий рівень

1. Дано: Знайдіть


40-4 Рисунок


Середній рівень

2. Знайдіть кути трикутника, якщо різниця двох із них дорівнює 70°, а зовнішній кут при третій вершині дорівнює 150°.

Достатній рівень

3. Визначте, чи існує трикутник із периметром 37 см, у якому одна зі сторін менша від двох інших на 2 см і 11 см. Відповідь обґрунтуйте.

Високий рівень

4. У прямокутному трикутнику з гострим кутом 30° більший катет дорівнює 18 см. На які відрізки ділить цей катет бісектриса більшого гострого кута трикутника?


IV. Підсумки уроку

Учні здали зошити, після цього вчитель може оголосити правильні відповіді або роздати кожному учневі аркуш з правильними розв’язаннями.


V. Домашнє завдання

За готовими розв’язаннями проаналізувати своє виконання контрольної роботи.


Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити