ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 46

Тема. Задачі на побудову


Мета: домогтися засвоєння учнями схеми розв’язання задач на побудову [метод допоміжного трикутника]; сформувати вміння виконувати дії за загальною схемою розв’язання задач на побудову, що приведуть до побудови шуканої фігури.

Тип уроку: застосування вмінь та навичок.

Наочність і обладнання: набір демонстраційного креслярського приладдя; таблиця «Загальна схема розв’язання задач на побудову».


ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

Зібрати аркуші із виконаною домашньою практичною роботою, прокоментувати за готовими побудовами найскладніші моменти.


III. Мотивація навчальної діяльності. Формулювання мети й завдань уроку

Для позитивної мотивації вчитель створює проблемну ситуацію: виконавши елементарні побудови (за допомогою циркуля та лінійки), побудувати трикутник за двома сторонами й медіаною, проведеною до однієї з них.

Ставлячи запитання (чи є дана задача основною задачею на побудову, чи можна відразу з’ясувати хід розв’язання задачі і т. д.), вчитель наштовхує учнів на думку про те, що необхідно вивчити загальну схему розв’язання цієї (подібних їй) задачі на побудову, а потім, згідно зі схемою, виконати дії, щоб отримати шукану фігуру.

Після цього вчитель формулює основну мету уроку.


IV. Актуалізація опорних знань

Запитання до класу

1. Поясніть, як побудувати трикутник із даними сторонами.

2. Поясніть, як побудувати кут,що дорівнює даному нерозгорнутому куту.

3. Поясніть, як поділити даний кут навпіл.

4. Поясніть, як провести через дану точку пряму, перпендикулярну до даної прямої.

5. Поясніть, як побудувати серединний перпендикуляр до даного відрізка.

6. Поясніть, як поділити даний відрізок навпіл.

7. Поясніть, як провести через дану точку пряму, паралельну даній прямій.


V. Засвоєння вмінь та навичок

План

1°. Робота із готовим розв’язанням задачі на побудову.

2°. Загальна схема розв’язання задач на побудову.

3°. Розв’язування задач на побудову за загальною схемою.

Методичний коментар

У 7 класі тільки починається робота із формування в учнів умінь розв’язувати задачі на побудову за загальною схемою. Тому основні зусилля слід зосередити на свідомому засвоєнні учнями схеми та на формуванні початкових умінь застосовувати схему на нескладних задачах.


Загальна схема розв’язання задач на побудову


1

Аналіз

Виконання рисунка-ескіза шуканої фігури та встановлення зв ’язку між її елементами і даними задачі. Визначення плану побудови шуканої фігури

2

Побудова

Здійснення плану, розробленого в ході аналізу

3

Доведення

Обґрунтування того, що побудована фігура має задану форму, а розміри та розміщення її елементів задовольняють умову задачі

4

Дослідження

Визначення кількості розв’язків і умов існування шуканої фігури або обґрунтування неможливості її побудови


Виконання письмових вправ

1. Побудуйте рівнобедрений трикутник за основою та периметром.

2. Побудуйте рівнобедрений трикутник за бічною стороною та кутом при основі.

3. Побудуйте кут 60°.


VI. Підсумки уроку

Які з наведених понять не мають відношення до теми уроку? Чому?

а) Дослідження;

б) побудова;

в) синтез;

г) аналіз.


VII. Домашнє завдання

Домашня практична робота

1. Побудуйте кути 120° і 30°.

2. Побудуйте рівнобедрений трикутник за основою та висотою, проведеною до основи.

3. Побудуйте прямокутний трикутник за гіпотенузою і гострим кутом.


Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити