ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 52

Тема. Геометричні побудови


Мета: продіагностувати рівень засвоєння учнями знань та вмінь, передбачений програмою під час вивчення теми «Геометричні побудови».

Тип уроку: перевірка і корекція знань, умінь та навичок.


ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


ІІ. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити з домашньою контрольною роботою


ІІІ. Умова контрольної роботи

Варіант 1

Початковий рівень

1. Радіус кола дорівнює 8 см. Знайдіть довжину хорди AB, якщо

Середній рівень

2. У колі з центром у точці O проведено хорду AB і діаметр BC. Знайдіть кути трикутника

Достатній рівень

3. До кола з центром O проведено в точці B дотичну Знайдіть

Високий рівень

4. Побудуйте прямокутний трикутник за гострим кутом і висотою, проведеною до гіпотенузи.


Варіант 2

Початковий рівень

1. Уколі з центром у точці O проведено хорду

Знайдіть радіус кола.

Середній рівень

2. У колі з центром у точці O проведено хорду AB і діаметр BC. Знайдіть кути трикутника

Достатній рівень

3. До кола з центром O проведено в точці B дотичну

Знайдіть

Високий рівень

4. Побудуйте прямокутний трикутник за катетом і висотою, проведеною до гіпотенузи.


Варіант 3

Початковий рівень

1. Із центра кола O до хорди AB проведено перпендикуляр OC, що дорівнює 20 см. Знайдіть хорду AB, якщо

Середній рівень

2. У колі з центром у точці O проведено радіуси OA, OB і OC. Хорди AB і BC

рівні, Знайдіть кути трикутника BOC.

Достатній рівен ь

3. У рівнобедрений трикутник вписано коло, що ділить бічну сторону у відношенні 2 : 3, починаючи від вершини, яка протилежна основі. Знайдіть периметр трикутника, якщо його основа дорівнює 12 см.

Високий рівень

4. Побудуйте трикутник за двома кутами та бісектрисою, проведеною з вершини третього кута.


Варіант 4

Початковий рівень

1. Із центра кола O до хорди AB, яка дорівнює 20 см, проведено перпендикуляр OC. Знайдіть його довжину, якщо

Середній рівень

2. У колі з центром у точці O проведено радіуси OA, OB і OC. Хорди AB і BC рівні, Знайдіть кути трикутника AOB.

Достатній рівень

3. У рівнобедрений трикутник вписано коло, що ділить бічну сторону на відрізки 6 см і 4 см, починаючи від вершини при основі. Знайдіть периметр трикутника.

Високий рівень

4. Побудуйте трикутник за двома кутами та висотою, проведеною з вершини третього кута.


IV. Підсумки уроку.


V. Домашнє завдання

Після виконання учнями контрольної роботи вчитель збирає зошити і роздає учням аркуші з правильними розв’язаннями для виконання аналізу помилок.


Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити