ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 53

Тема. Підсумкове повторення за курс 7 класу


Мета: повторити та узагальнити знання учнів про найголовніші теоретичні відомості курсу геометрії 7 класу; повторити та узагальнити вміння використовувати основні прийоми розв’язання задач.

Тип уроку: повторення та систематизація знань та вмінь.


ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


ІІ. Перевірка домашнього завдання

Оскільки домашнім завданням був аналіз контрольної роботи за готовими правильними розв’язаннями, то цей етап уроку проводиться у формі бесіди, де учні ставлять запитання, що стосуються утруднення, які виникли в них під час виконання домашнього завдання. Вчитель та ті учні, які виконали контрольну роботу на високому рівні, відповідають на запитання.


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Формулювання мети й завдання уроку

Цей етап тісно пов’язаний з місцем уроку в темі. Оскільки наступний урок — підсумкова робота за курс 7 класу, то ставимо за мету підготовку учнів до цієї роботи, а завдання полягають у виділенні найголовніших питань та повторенні знань і вмінь учнів з цих питань.


IV. Актуалізація опорних знань та вмінь

На цьому етапі учні з допомогою вчителя, звернувшись до підсумкових оглядів, виділяють основні тематичні блоки та, використовуючи довідковий матеріал (підручник, таблиці, конспекти тощо), повторюють теоретичні відомості з вивчених тем. Етап актуалізації можна також провести таким чином: об’єднуємо учнів у чотири групи (за кількістю тем) і пропонуємо кожній групі провести презентацію однієї з вивчених тем за планом:

✵ основні поняття теми;

✵ властивості, ознаки, що характеризують поняття теми;

✵ задачі, що розв’язуються в означеній темі.

Актуалізацію вмінь проведемо під час виконання усних вправ.


Виконання усних вправ

1. На рисунку 1 знайдіть кут x.


53-1 Рисунок


2. На рисунку 2 знайдіть кут x.


53-2 Рисунок


3. За рисунком 3 доведіть рівність трикутників AOC і BOD.


53-3 Рисунок


V. Оперування знаннями та вміннями в нестандартній ситуації

Під нестандартними ситуаціями маються на увазі задачі достатнього і високого рівнів, розв’язування яких потребує застосування учнями теоретичних фактів з різних тем або застосування нестандартних прийомів розв’язання (метод подвоєння медіани, метод допоміжного трикутника тощо). Такі задачі вчитель може взяти з підручника або з додаткових матеріалів.

Виконання письмових вправ

1. У рівнобедреному трикутнику ABC (AB = BC) бісектриса кута A перетинає сторону BC у точці M. Знайдіть кути трикутника ABC, якщо

2. Периметр трикутника ABC, описаного навколо кола, дорівнює 36 см. Точка дотику кола зі стороною BC ділить її у відношенні 2 : 5, рахуючи від точки B, а точка дотику зі стороною AC віддалена від точки A на 4 см. Знайдіть сторони трикутника.

3. На рисунку 4 MP = PE, MF = FE. Доведіть, що MK = KE.


53-4 Рисунок


4. На рисунку 5 Знайдіть градусну міру кута BCD.


53-5 Рисунок


VI. Підсумки уроку


VII. Домашнє завдання

1. У рівнобедреному трикутнику MKE (MK = KE) бісектриса кута E перетинає сторону MK у точці C. Знайдіть кути трикутника MKE, якщо

2. Периметр трикутника ABC, описаного навколо кола, дорівнює 30 см. Точка дотику кола зі стороною AB ділить її у відношенні 3 : 2, рахуючи від точки A, а точка дотику зі стороною BC віддалена від точки C на 5 см. Знайдіть сторони трикутника.

3. На рис. 3 Знайдіть градусну міру кута AOC.


53-6 Рисунок


Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити