ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 8 класів

Урок № 12

Тема. Тематична контрольна робота № 1

 

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних понять теми, а також сформованість умінь застосовувати набуті знання під час розв'язування задач.

Тип уроку: контроль та корекція знань.

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

Учитель збирає зошити із виконаною домашньою контрольною роботою на перевірку.


III. Формулювання мети і завдань уроку

Вчитель ще раз може наголосити, що метою контрольної роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень, тобто знань змісту основних понять, вивчених у темі, а також навичок оволодіння способами дій із застосуванням набутих знань у розв'язуванні задач.


IV. Умова тематичної контрольної роботи № 1

Варіант 1

1.   Знайдіть кути паралелограма, якщо один із них на 36° менший від другого.

2.   За даними рис. 1 доведіть, що ABCD — паралелограм.


3.   Діагональ ділить кут прямокутника у відношенні 1 : 2, а менша сторона дорівнює 12 см. Знайдіть діагональ прямокутника.

4.   Доведіть, що паралелограм, у якому висоти, проведені з вершини тупого кута, рівні, є ромбом.

Варіант 2

1.  Знайдіть кути паралелограма, якщо один із них на 312° менший за суму всіх його кутів.

2.  За даними рис. 2 доведіть, що ABCD — паралелограм.

 

3.  Кути ромба відносяться як 1 : 2, а менша діагональ дорівнює 15 см. Знайдіть периметр ромба.

4.  Доведіть, що паралелограм, у якого висоти, проведені з вершини гострого кута, рівні, є ромбом.


IV. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати (після виконання роботи) оголошення правильних відповідей до завдань, виконаних учнями; або роздати учням для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв'язань завдань контрольної роботи (заготовлених учителем заздалегідь).


V. Домашнє завдання

Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв'язаннями). Повторити означення і властивості опуклого чотирикутника.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити