ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 8 класів

Урок № 24

Тема. Тематична контрольна робота № 2

 

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань змісту основних понять теми; якість сформованих умінь застосовувати набуті знання для зображення фігур за умовою задачі, а також під час розв'язування стандартних та нестандартних задач.

Тип уроку: перевірка та корекція знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. Організаційний етап

 

II. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити з виконаною домашньою контрольною роботою (роботу перевірити та врахувати під час виставлення тематичного бала).


III. Формулювання мети і завдань уроку

Учитель ще раз може наголосити, що метою контрольної роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень.


IV. Умова тематичної контрольної роботи № 2

Варіант 1

1.   Середня лінія рівнобедреного трикутника, паралельна основі, дорівнює 3 см, а бічна сторона — 5 см. Знайдіть периметр трикутника.

2.   За даними рисунка знайдіть ОВ1.

 

3.   Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого стягує чверть дуги описаного кола.

4.   Доведіть, що периметр описаної трапеції в чотири рази більший за середню лінію.

Варіант 2

1.   Середня лінія рівнобедреного трикутника, паралельна бічній стороні, дорівнює 4 см, а основа — 5 см. Знайдіть периметр трикутника.

2.   За даними рисунку знайдіть ОВ.

3.   Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого стягує шосту частину дуги описаного кола.

4.   Доведіть, що середня лінія описаної рівнобедреної трапеції дорівнює бічній стороні.


V. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати (після виконання роботи) оголошення правильних відповідей до завдань, виконаних учнями, або роздати учням для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв'язань завдань контрольної роботи № 2 (заготовлених учителем заздалегідь).


VI. Домашнє завдання

Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв'язаннями).

Повторити зміст теореми Фалеса; означення та ознаки рівності трикутників, поняття пропорції та її основну властивість.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити