ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 8 класів

Урок № 41

Тема. Тематична контрольна робота № 3

 

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних понять теми та якість сформованих умінь із застосуванням набутих знань.

Тип уроку: контроль та корекція знань.

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

Учитель збирає зошити із виконаною контрольною роботою (роботу перевірити та врахувати під час виставлення тематичного бала).


ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку

Учитель ще раз може наголосити, що метою контрольної роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень, а саме: показати знання змісту основних понять, вивчених у темі, а також оволодіння способами дій із застосування набутих знань під час розв'язування задач.


IV. Умова тематичної контрольної роботи № 3

Варіант І

1.   За даними рис. 1 доведіть подібність три кутників ABE і CDE.

2.   Гострі куги двох прямокутних трикутників відповідно рівні. Гіпотенуза і катет одного трикутника дорівнюють 20 см і 16 см. Знайдіть периметр другого трикутника, якщо його гіпотенуза дорівнює 30 см.

3.   Із точки до прямої проведено дві похилі. Довжина однієї з них дорівнює 45 см, а довжина її проекції на пряму — 21 см. Знайдіть довжину другої похилої, якщо вона утворює з прямою кут 45°.

4.   Основи прямокутної трапеції дорівнюють 14 см і 24 см. а більша діагональ є бісектрисою прямого кута. Знайдіть периметр трапеції.

Варіант 2

1.   За даними рис. 2 доведіть подібність трикутників ЕАВ і ECD.

2.   Катети прямокутного трикутника завдовжки 10 см і 24 см відповідно пропорційні катетам іншого прямокутного трикутника. Знайдіть гіпотенузу другого трикутника, якщо його менший катет дорівнює 20 см.

3.   Із точки до прямої проведено дві похилі. Одна з них завдовжки 24 см утворює з прямою кут 45°. Знайдіть довжину другої похилої, якщо її проекція на пряму дорівнює 18 см.

4.   Основи прямокутної трапеції дорівнюють 24 см і 34 см, а менша діагональ є бісектрисою прямого кута. Знайдіть периметр трапеції.


VII. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати (після виконання роботи) оголошення правильних відповідей до завдань, виконаних учнями, або роздати учням для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв'язань завдань контрольної роботи (заготовлених учителем заздалегідь).


VIII.    Домашнє завдання

Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв'язаннями).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити