ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 8 класів

Урок № 53

Тема. Тематична контрольна робота № 4

 

Мета: перевірити якість засвоєння учнями змісту поняття площі многокутника та її властивостей; формул для обчислення площ чотирикутників та трикутника, а також властивостей площ подібних трикутників; здійснити контроль сформованих в учнів умінь щодо застосування вивчених тверджень для розв'язування задач на обчислення площ чотирикутників (паралелограмів, трапецій) та трикутників із використанням цих знань, а також для розв'язування задач методом площ.

Тип уроку: контроль та корекція знань.

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити із виконаною домашньою контрольною роботою (роботу перевірити та врахувати, виставляючи тематичний бал).


III. Формулювання мети і завдань уроку

Учитель ще раз може наголосити, що метою контрольної роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень. Тобто учні повинні показати знання змісту основних понять та володіння прийомами їх застосування під час розв'язування програмових задач


IV. Умова тематичної контрольної роботи

Варіант 1

1.   Висота паралелограма ділить сторону, до якої вона проведена, на відрізки завдовжки 3 см і 14 см. Знайдіть цю висоту, якщо площа паралелограма дорівнює 340 см2.

2.   Знайдіть три невідомі кути опуклого п'ятикутника, якщо вони рівні між собою, а градусна міра кожного з двох інших кутів дорівнює 105°.

3.   Знайдіть площу рівнобедреної трапеції з основами 12 см і 22 см і бічною стороною 13 см.

4.   Площа рівнобедреного трикутника з кутом при основі 30° дорівнює 64см2. Знайдіть сторони трикутника.


Варіант 2

1.   Діагональ паралелограма перпендикулярна до сторони завдовжки 23 см. Знайдіть цю діагональ, якщо площа паралелограма дорівнює 345 см2.

2.   Знайдіть три невідомі кути опуклого шестикутника, якщо вони рівні між собою, а градусна міра кожного з трьох інших кутів дорівнює 72°.

3.   Знайдіть площу рівнобедреної трапеції з основами 22 см і 40 см і бічною стороною 41 см.

4.   Площа рівнобедреного трикутника з кутом при вершині 120° дорівнює 36 см2. Знайдіть сторони трикутника.


V. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати (після виконання роботи) оголошення правильних відповідей до завдань, виконаних учнями, або роздати учням для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв'язань завдань контрольної роботи (заготовлених учителем заздалегідь).


VI. Домашнє завдання

Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв'язаннями).

Повторити: означення, властивості сторін і кутів, ознаки рівності і подібності прямокутних трикутників.

Розв'язати задачі на повторення.

1.   У прямокутному трикутнику ABC А = 30°, BM — медіана, проведена до гіпотенузи. Доведіть, що трикутник МВС — рівносторонній.

2.   Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 12,6 см, а медіана, проведена до основи,— 6,3 см.

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити