ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 8 класів

ДОДАТКИ

Задачі за готовими рисунками

 

1

О — центр кола.

Знайдіть АС

2

NB - діаметр, NB = 10, ОК = 4.

Знайдіть АВ

3

О — центр кола.

Знайдіть МО

4

Знайдіть АЕ

5

Знайдіть ВС

6

О — центр кола, АВ дотична, ОА = 25.

Знайдіть АВ

7

О — центр кола. АВ і АС — дотичні до кола, ВС = 5.

Знайдіть АВ і АС

8

Хорди АВ і СD паралельні.

Знайдіть відстань між АВ і CD


Прямокутний трикутник

 

1

Знайдіть кут АОВ

2Знайдіть ВС

3


Знайдіть АС, АВ

4

Знайдіть АС

5

Знайдіть АВ

6


ACB = 90°, CD = 8, DB = 4.

Знайдіть АС. tgА

7

KB — бісектриса кута В. AN = 6,

NB = 30.

Знайдіть РАВС

8

ВК — бісектриса кута В.

Знайдіть KB


Паралелограм


1

ABCD – паралелограм,

ABK = CBK = 60°, PВКА = 12.

Знайдіть ВК

2

ABCD – паралелограм, А = 30º,

ВС = 6, ВК = 2, DN - бісектриса.

Знайдіть BN

3

ABCD — прямокутник.

Укажіть рівні відрізки, кути, трикутники.

Знайдіть CAD, BOC

4

ABCD — прямокутник,

AM — бісектриса. АВ = 3, AD = 3 + .

Знайдіть РАВMD

5

ABCD – ромб, ВРВС, PD = 2, BD = 4.

Знайдіть кути ромба і його периметр

6

ABCD — квадрат, СК — бісектриса кута ACD.

Знайдіть відношення AK.KD

7

ABCD — трапеція, ВК — бісектриса кута В, АК — бісектриса кута А.

Знайдіть кут ВКА

8

ABCD - трапеція. АВ = СD = 6.

BAK = 60°, СК || АВ.

Знайдіть KDHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити