ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 8 класів

Урок № 1. Тема. Чотирикутники

Урок № 2. Тема. Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника

Урок № 3. Тема. Розв'язування задач

Урок № 4. Тема. Означення паралелограма. Властивості паралелограма

Урок № 5. Тема. Властивості паралелограма

Урок № 6. Тема. Теореми про ознаки паралелограма

Урок № 7. Тема. Розв'язування задач

Урок № 8. Тема. Прямокутник

Урок № 9. Тема. Ромб. Квадрат

Урок № 10. Тема. Розв'язування задач

Урок № 11. Тема. Підсумковий урок

Урок № 12. Тема. Тематична контрольна робота № 1

Урок № 13. Тема. Означення трапеції. Окремі види трапецій

Урок № 14. Тема. Окремі види трапецій та їх властивості

Урок № 15. Тема. Розв'язування задач

Урок № 16. Тема. Теорема Фалеса

Урок № 17. Тема. Середня лінія трикутника

Урок № 18. Тема. Середня лінія трапеції

Урок № 19. Тема. Розв'язування задач

Урок № 20. Тема. Градусна міра дуги. Вписаний кут

Урок № 21. Тема. Наслідки з теореми про вписаний кут. Розв'язування задач

Урок № 22. Тема. Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники

Урок № 23. Тема. Підсумковий урок

Урок № 24. Тема. Тематична контрольна робота № 2

Урок № 25. Тема. Узагальнена теорема Фалеса

Урок № 26. Тема. Означення подібних трикутників

Урок № 27. Тема. Розв'язування задач

Урок № 28. Тема. Подібність трикутників за двома кутами

Урок № 29. Тема. Подібність трикутників за двома сторонами та кутом між ними

Урок № 30. Тема. Подібність трикутників за трьома сторонами

Урок № 31. Тема. Розв'язування задач

Урок № 32. Тема. Ознаки подібності прямокутних трикутників. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику

Урок № 33. Тема. Розв'язування задач

Урок № 34. Тема. Теорема Піфагора

Урок № 35. Тема. Теорема, обернена до теореми Піфагора

Урок № 36. Тема. Перпендикуляр і похила. Розв'язування задач

Урок № 37. Тема. Застосування подібності: властивість бісектриси трикутника

Урок № 38. Тема. Метричні співвідношення в колі

Урок № 39. Тема. Розв'язування задач

Урок № 40. Тема. Підсумковий урок

Урок № 41. Тема. Тематична контрольна робота № 3

Урок № 42. Тема. Ламана і многокутник

Урок № 43. Тема. Сума кутів опуклого многокутника

Урок № 44. Тема. Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

Урок № 45. Тема. Площа прямокутника. Площа паралелограма

Урок № 46. Тема. Розв'язування задач

Урок № 47. Тема. Площа трикутника

Урок № 48. Тема. Площа трапеції

Урок № 49. Тема. Розв'язування задач

Урок № 50. Тема. Відношення площ подібних трикутників

Урок № 51. Тема. Метод площ. Розв'язування задач

Урок № 52. Тема. Підсумковий урок

Урок № 53. Тема. Тематична контрольна робота № 4

Урок № 54. Тема. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

Урок № 55. Тема. Тригонометричні тотожності

Урок № 56. Тема. Розв'язування задач

Урок № 57. Тема. Формули доповнення. Значення тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°

Урок № 58. Тема. Формули доповнення. Значення тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°. Розв'язування задач

Урок № 59. Тема. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

Урок № 60. Тема. Розв'язування прямокутних трикутників

Урок № 61. Тема. Розв'язування задач

Урок № 62. Тема. Підсумковий урок

Урок № 63. Тема. Тематична контрольна робота № 5


ДОДАТКИ

Урок № 64. Тема. Задачі за готовими рисунками

Урок № 65. Тема. Математичні диктанти

Урок № 66. Тема. Тестові завдання


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити