ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 9 класів

УРОК № 46

Тема. Розв'язування вправ

 

Мета уроку: формування вмінь застосовувати вивчені означення та властивості до розв'язування задач.

Тип уроку:  комбінований.

Наочність і обладнання: таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13].

Вимоги до рівня підготовки учнів: застосовують вивчені означення та властивості до розв'язування задач.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

 1. 1.   Перевірити наявність виконаних домашніх завдань та відповісти на запитання, які виникли в учнів під час їх виконання.
 2. 2.   Фронтальна бесіда
 3. 1)  Сформулюйте правила додавання двох векторів.
 4. 2)  Сформулюйте закони додавання векторів.
 5. 3)  Сформулюйте правила віднімання двох векторів.

II. Розв'язування задач

 1. 1.   На рис. 207 зображено квадрат ABCD, CE || BD. Доведіть, що:

a)  +  =  + ;          

б) ( + ) +  = ;

в) ( + ) + ( + ) = ;        

г) ( + ) +  =  + ;

д) +  = .

 

 

 1. 2.   Побудуйте вектор (рис. 208):

а)  +  – ;      б)  –  + ;    в) - +  + ;    г)  –  – .

 

 

 1. 3.   У рівнобедреному трикутнику ABC точка М — середина основи АС.

а) Спростіть:  –  + ;

б) знайдіть , якщо АВ = 5 см, ВМ = 4 см.

 1. 4.   ABCD — ромб, AD = 20 см, BD = 24 см, О — точка перетину діагоналей. Знайдіть .
 2. 5.   У трапеції ABCD кут А прямий, АС — діагональ, BCA = 45°, ACD = 90°, AC = a. Знайдіть .
 3. 6.   Від пристані до протилежного берега річки вийшов катер зі швидкістю 40 км/год. Швидкість течії річки 5 км/год. Позначте на рисунку напрям, у якому має рухатися катер, щоб прийти до найближчої точки протилежного берега річки.
 4. 7.   Вантаж спускається на парашуті зі швидкістю 3 м/с. Вітром його відносить убік зі швидкістю 2 м/с. Під яким кутом до вертикалі буде спускатися вантаж за цих умов?

III. Домашнє завдання

Розв'язати задачі.

 1. 1.   Трикутник ABC рівнобедрений, СМ — медіана, проведена з вершини його прямого кута.

а) Спростіть:  –  + ;

б) знайдіть , якщо АВ = 10 см.

 1. 2.   У прямокутнику ABCD AD = 12 см, CD = 5 см, О — точка перетину діагоналей. Знайдіть .

IV. Підбиття підсумків уроку


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити