ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 9 класів

УРОК № 50

Тема. Розв'язування вправ

 

Мета уроку: формування вмінь учнів застосовувати вивчені означення та властивості до розв'язування задач.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13].

Вимоги до рівня підготовки учнів: застосовують вивчені означення та властивості до розв'язування задач.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Перевірити правильність виконання домашніх завдань перевірити за допомогою записів на дошці, які зроблено до початку уроку, та відповісти на запитання, які виникли в учнів при виконанні домашніх завдань.

 

II. Самостійна робота

Самостійну роботу навчального характеру можна провести за посібником [14], тест 16 «Скалярний добуток векторів».

Два учні з високим рівнем підготовки виконують самостійну робота за відкидними дошками, а решта — в робочих зошитах. Після закінчення роботи слід організувати самоперевірку чи взаємоперевірку робіт за записами на дошці.

 

III. Узагальнення й систематизація знань учнів з теми
Фронтальна бесіда.

 1. 1.       Що таке вектор? Як зображають вектори?
 2. 2.       Що таке довжина вектора? Який вектор називається нульовим?
 3. 3.       Які вектори називаються співнапрямленими? протилежно напрямленими? колінеарними?
 4. 4.       Які вектори називаються рівними? протилежними?
 5. 5.       Що таке координати вектора? Як пов'язані координати рівних векторів? протилежних векторів? колінеарних векторів?
 6. 6.       Що таке сума векторів і як знаходять суму векторів (у координатах і геометричними побудовами)?
 7. 7.       Що таке різниця векторів і як знаходять різницю двох векторів (у координатах і геометричними побудовами)?
 8. 8.       Що таке добуток вектора на число і як знаходять добуток вектора на число (у координатах і геометричними побудовами)?
 9. 9.       Що таке скалярний добуток векторів? Сформулюйте властивості скалярного добутку.
 10. 10.   Сформулюйте властивість і ознаку перпендикулярних векторів.

 

IV. Розв'язання задач

 1. 1.   Доведіть теорему косинусів, використовуючи скалярний добуток векторів.
 2. 2.   Доведіть за допомогою векторів, що діагоналі ромба перпендикулярні.
 3. 3.   Дано чотири вершини чотирикутника ABCD: A(1; 1), В(2; 2), С(0; 4), D(-1; 2). Доведіть, що він — прямокутник.
 4. 4.   Доведіть, що сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів його сторін.

 

V. Домашнє завдання

 1. 1.   Підготуватися до тематичної контрольної роботи № 5.
 2. 2.   Розв'язати задачу.

Дано чотири точки A(0; 0), B(1; 1), C(0; 2), D(-1; 1). Доведіть, що чотирикутник ABCD — квадрат.

 

VI. Підбиття підсумків уроку

З'ясувати в учнів, про що нове вони дізналися під час вивчення теми «Вектори».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити