ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 9 класів

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ

 

Тест 1. Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°

Варіант 1.    1. Б. 2. В. 3. Б. 4. 1. 5. 0.

Варіант 2.    1. Б. 2. В. 3. В. 4. . 5. 0.

 

Тест 2. Теорема косинусів та її наслідки

Варіант 1.    1. В. 2. Б. 3. А. 4. 5 см. 5. 60°.

Варіант 2.    1. Г. 2. В. 3. А. 4. 7 см. 5. 120°.

 

Тест 3. Теорема синусів та її наслідки

Варіант 1.    1. Г. 2. А. 3. А. 4. 2 см. 5. 45° або 135°.

Варіант 2.    1. Г. 2. Б. 3. А. 4.  см. 5.   45° або 135°.

 

Тест 4. Розв'язування трикутників

Варіант 1.    1. В. 2. В. 3. Б. 4. 28,3 м. 5. ; .

Варіант 2.    1. Г. 2. Г. 3. Г. 4. 141 м. 5. ; .

 

Тест 5. Формули для знаходження площі трикутника

Варіант 1.    1. Б. 2. В. 3. Г. 4. 9 см і 32,5 см. 5. 48 см2.

Варіант 2.    1. Б. 2. В. 3. Г. 4. 6 см і 32,5 см. 5. 24 см2.

 

Тест 6. Правильні многокутники

Варіант 1.    1. Г. 2. В. 3. А. 4. 6 см. 5. R.

Варіант 2.    1. В. 2. Г. 3. В. 4. 3 см. 5. R.


Тест 7. Довжина кола. Довжина дуги кола

Варіант 1.    1. Б. 2. Г. 3. А. 4. n см. 5. 34n см.

Варіант 2.    1. Г. 2. А. 3. Г. 4. 2n см. 5. 8n см.

 

Тест 8. Площа круга та його частин

Варіант 1.    1. Г. 2. В. 3. Г. 4. 25n см2. 5. 9n см2.

Варіант 2.    1. А. 2. В. 3. Г. 4. n  см2. 5. 9n (см2).

 

Тест 9. Найпростіші задачі в координатах

Варіант 1.    1. В. 2. Г. 3. В. 4. 2. 5. 90°.

Варіант 2.    1. Г. 2. В. 3. В. 4. . 5. 90°.

 

Тест 10. Рівняння кола

Варіант 1.    1. В. 2. Г. 3. В. 4. х2 + (у – 3)2 = 25 . 5. (-2; 1); R = 3.

Варіант 2.    1. А. 2. Б. 3. А. 4. (х – 4)2 + у2 = 25 . 5.  (1;-2); R = 3.

 

Тест 11. Рівняння прямої

Варіант 1.    1. Г. 2. Б. 3. Б. 4. у = -х + . 5. 6.

Варіант 2.    1. В. 2. А. 3. В. 4.  у = -х + . 5. 8.

 

Тест 12. Центральна та осьова симетрія

Варіант 1.    1. Б. 2. В. 3. Г. 4. A1(2; 3),  А2(-2; -3), А3(-2; 3). 5. В(-3;2), C(-3;-6), D(1; -6).

Варіант 2.    1. В. 2. В. 3. В. 4. А1(-3; -4), А2(3; 4), А3(3; -4). 5. В(-5; 2), С(-5; -4), D(1; -4).

 

Тест 13. Поворот і паралельне перенесення

Варіант 1.    1. Г. 2. В. 3. Г. 4. (-2; 1). 5. (x + 2)2 + (y – 1)2 = 1.

Варіант 2.    1. В. 2. Б. 3. Г. 4. (4; -3). 5. (х – 2)2 + (y + 1)2 = 1.

 

Тест 14. Перетворення подібності та його властивості

Варіант 1.    1. В. 2. Г. 3. В. 4. . 5. (х – 2)2 + (у – 2)2 = 4 .

Варіант 2.    1. В. 2. Г. 3. Б. 4. . 5. (x – 1)2 + (y – 1)2 = 1.

 

Тест 15. Векторні величини. Дії над векторами

Варіант 1.    1. В. 2. Г. 3. Г. 4. (3; 4). 5. D(0; 1).

Варіант 2.    1. В. 2. Г. 3. Г. 4. (-3; -4). 5. С(4; -1).

 

Тест 16. Скалярний добуток векторів

Варіант 1.    1. Б. 2. В. 3. В. 4. 2. 5. 45°.

Варіант 2.    1. Б. 2. В. 3. Б. 4. 2,4. 5. 45°.

 

Тест 17. Прямі і площини в просторі

Варіант 1.     1. Г. 2. В. 3. В. 4. З см. 5. Тільки одну.

Варіант 2.    1. Г..2. Г. 3. В. 4. 7 см. 5. Безліч площин.

 

Тест 18. Многогранники

Варіант 1.    1. В. 2. Г. 3. Г. 4. 63 см2, 30 см3. 5. .

Варіант 2.    1. В. 2. В. 3. А. 4. 51 см2, 24 см3. 5. .

 

Тест 19. Тіла обертання

Варіант 1.    1.  Б.  2.  Г.   3.  Б.  4.   72n  см3.  5. nd2 sinα cosα, .

Варіант 2.    1. Г.  2.  Б.  3. Г.  4.   18n см2.  5. nd2 sinα cosα, .


Тест 20. Трикутники (повторення)

Варіант 1.    1. В. 2. Б. 3. В. 4. 42 см2; 12,5 см.

Варіант 2.    1. Г. 2. В. 3. А. 4. 30 см2; 1 см.


Тест 21. Чотирикутники (повторення)

Варіант 1.    1. В. 2. А. 3. Б. 4. 96 см2.

Варіант 2.    1. Г. 2. Г. 3. Г. 4. 96 см2.


Тест 22. Многокутники і кола (повторення)

Варіант 1.    1. В. 2. Б. 3. Г. 4. 6 кутів. 5. 9n см2.

Варіант 2.    1. Б. 2. Б. 3. Г. 4. 5 вершин. 5. 16n  см2.


Тест 23. Декартові координати і вектори (повторення)

Варіант 1.    1. В. 2. Б. 3. В. 4. -15. 5. 13.

Варіант 2.    1. Б. 2. Г. 3. Г. 4. -8. 5. 7.


Тест 24. Підсумковий

Варіант 1.    1. Б 2. Б. 3. А. 4. 31 см і 49 см. 5. h2tgβ.

Варіант 2.    1. В. 2. В. 3. А. 4. 7 см. 5. a2tgα.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити