ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 9 класів

УРОК № 1. Тема. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°

УРОК № 2. Тема. Тотожності

УРОК № 3. Тема. Розв'язування вправ

УРОК № 4. Тема. Теорема косинусів

УРОК № 5. Тема. Наслідки теореми косинусів

УРОК № 6. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 7. Тема. Теорема синусів

УРОК № 8. Тема. Розв'язування задач на застосування теореми синусів

УРОК № 9. Тема. Розв'язування вправ

УРОК № 10. Тема. Основні задачі на розв'язування трикутників

УРОК № 11. Тема. Застосування розв'язування трикутників у прикладних задачах

УРОК № 12. Тема. Знаходження площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними

УРОК № 13. Тема. Формула Герона

УРОК № 14. Тема. Знаходження площі трикутника за радіусом вписаного та описаного кіл

УРОК № 15. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 16. Тема. Тематична контрольна робота № 1

УРОК № 17. Тема. Правильні многокутники

УРОК № 18. Тема. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

УРОК № 19. Тема. Побудова правильних многокутників

УРОК № 20. Тема. Довжина кола і дуги кола

УРОК № 21. Тема. Тематична контрольна робота № 2

УРОК № 22. Тема. Прямокутна система координат на площині

УРОК № 23. Тема. Координати середини відрізка

УРОК № 24. Тема. Відстань між двома точками із заданими координатами

УРОК № 25. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 26. Тема. Рівняння кола

УРОК № 27. Тема. Розв’язування вправ

УРОК № 28. Тема. Рівняння прямої

УРОК № 29. Тема. Розв'язування вправ

УРОК № 30. Тема. Тематична контрольна робота № 3

УРОК № 31. Тема. Узагальнення й систематизація матеріалу, вивченого в І семестрі

УРОК № 32. Тема. Поняття про перетворення фігур

УРОК № 33. Тема. Переміщення та його властивості. Рівні фігури

УРОК № 34. Тема. Симетрія відносно точки

УРОК № 35. Тема. Симетрія відносно прямої

УРОК № 36. Тема. Поворот

УРОК № 37. Тема. Паралельне перенесення

УРОК № 38. Тема. Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія

УРОК № 39. Тема. Подібність фігур. Площі подібних фігур

УРОК № 40. Тема. Розв'язування вправ

УРОК № 41. Тема. Тематична контрольна робота № 4

УРОК № 42. Тема. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів

УРОК № 43. Тема. Координати вектора

УРОК № 44. Тема. Додавання векторів

УРОК № 45. Тема. Віднімання векторів

УРОК № 46. Тема. Розв'язування вправ

УРОК № 47. Тема. Множення вектора на число

УРОК № 48. Тема. Колінеарні вектори

УРОК № 49. Тема. Скалярний добуток векторів

УРОК № 50. Тема. Розв'язування вправ

УРОК № 51. Тема. Тематична контрольна робота № 5

УРОК № 52. Тема. Взаємне розміщення прямих у просторі

УРОК № 53. Тема. Взаємне розміщення прямої та площини і площин у просторі. Перпендикуляр до площини. Взаємне розміщення площин у просторі

УРОК № 54. Тема. Пряма призма. Площа поверхні та об'єм призми

УРОК № 55. Тема. Піраміда. Площа поверхні та об'єм піраміди

УРОК № 56. Тема. Циліндр. Площа поверхні та об'єм циліндра

УРОК № 57. Тема. Конус. Площа поверхні та об'єм конуса

УРОК № 58. Тема. Куля. Площа поверхні та об'єм кулі

УРОК № 59. Тема. Тематична контрольна робота № 6

УРОК № 60. Тема. Тематична контрольна робота № 7

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити