Математика. 1 клас. І семестр
розробки уроків

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ


№ з/п

Тема уроку

Дата

І семестр

Ознаки і властивості предметів. Множини. Геометричні фігури. Натуральні числа 1—10 і число 0

1

Вступ. Актуалізація знань учнів, сформованих у дошкільний період. Взаємне розміщення предметів у просторі і на площині. Підготовчі вправи до написання цифр


2

Об’єднання предметів у групи за певною ознакою. Лічба предметів


3

Лічба предметів. Об’єднання предметів у групи за певною ознакою. Множина. Елемент множини


4

Число. Співвіднесення множини і числа. Число 0


5

Порядкова лічба. Порівняння предметів («високий — низький»). Підготовчі вправи до написання цифр


6

Число і цифра 1. Поняття «один — багато», «перший». Написання цифри 1


7

Точка, лінія. Прямі лінії (вертикальні, горизонтальні, похилі). Крива лінія. Ламана лінія. Замкнена і незамкнена лінії. Утворення множин


8

Число і цифра 2. Поняття «другий». Наступне число. Написання цифри 2. Порівняння предметів за довжиною («довший — коротший»)


9

Промінь. Кут. Розпізнавання ліній. Написання цифр


10

Відрізок. Порівняння довжин відрізків. Ламана. Ланки ламаної лінії. Порівняння предметів за висотою («найвищий — найнижчий»). Розташування предметів «зліва, справа»


11

Число і цифра 3. Розташування предметів «зліва, справа». Поняття «третій». Попереднє і наступне числа. Об’єднання об’єктів у множини. Написання цифри 3


12

Трикутник. Сторона, вершина, кут трикутника. Порівняння предметів («найдовший — найкоротший», «однакові за довжиною»)


13

Склад числа 3. Порівняння предметів за різними ознаками. Малювання кружечків у зошиті


14

Порівняння кількості предметів («більше — менше», «порівну»). Знаки «>», «<», «=». Порівняння чисел у межах 3. Читання рівностей і нерівностей


15

Додавання і віднімання. Порівняння кількості предметів. Знаки «+» і «—». Написання знаків «+» і «-»


16

Порівняння предметів за різними ознаками. «Сусіди» числа. Формулювання суджень « якщо..., то...». Записування нерівностей


17

Число і цифра 4. Утворення числа прилічуванням 1. Поняття «четвертий». Розташування предметів на площині і у просторі («ближче — далі»). Написання цифри 4


18

Склад числа 4. Доповнення рівностей числами та знаками. Написання цифр


19

Чотирикутники. Розпізнавання геометричних фігур. Обчислення значення виразів


20

Число і цифра 5. Утворення числа прилічуванням 1. Поняття «п’ятий». Кількісна і порядкова лічба. «Сусіди» числа. Написання цифри 5


21

Склад числа 5. Порівняння кількості предметів, чисел. П’ятикутники. Розташування об’єктів у просторі і на площині


22

Закріплення знань про склад числа 5. Доповнення рівностей. Обчислення значень виразів. Монети номіналом «1 к.», «2 к.», «5 к.»


23

Число і цифра 6. Утворення числа прилічуванням 1. Поняття «шостий». «Сусіди» числа. Склад числа 6. Написання цифри 6


24

Закріплення знань про склад числа 6. Шестикутники. Обчислення значень виразів. Числовий промінь. Утворення чисел прилічуванням і відлічуванням 1


25

Доповнення до 6. Обчислення значень виразів за допомогою числового променя. Відповідність числа кількості об’єктів


26

Число і цифра 7. Поняття «сьомий». Порівняння кількості предметів. Додавання за допомогою числового променя. «Сусіди» числа. Написання цифри 7


27

Склад числа 7. Дні тижня. Обчислення значень виразів


28

Позначення точок, відрізків літерами латинського алфавіту. Порівняння довжин відрізків


29

Число і цифра 8. Поняття «восьмий». Склад числа 8. Додавання за допомогою числового променя. Написання цифри 8


30

Закріплення знань про склад числа 8. Доповнення рівностей. Поняття «порівну». Обчислення значень виразів


31

Число і цифра 9. Поняття «дев’ятий». Доповнення до 9. Порівняння чисел. Написання цифри 9. Читання рівностей і нерівностей


32

Склад числа 9. Порівняння чисел у межах 9. Доповнення рівностей


33

Складання прикладів на додавання і віднімання за малюнками. Многокутники. Обчислення значень виразів


34

Числа і цифри. Одноцифрові числа. Складання прикладів за числовими променями. Порівняння чисел


35

Додавання 0 і до 0. Віднімання 0 і рівних чисел. Круг. Розпізнавання геометричних фігур


36

Число 10. Поняття «десятий». Доповнення до 10. Утворення числа 10. Натуральні числа


37

Склад числа 10. Порівняння чисел у межах 10. Монета номіналом «10 к.». Розпізнавання геометричних фігур


38

Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків. Обчислення значень виразів. Доповнення рівностей і нерівностей


39

Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань учнів


40

Дія додавання. Назви компонентів і результату дії додавання. Знаходження суми чисел. Доповнення рівностей


41

Складання і обчислення прикладів на додавання за малюнками


42

Дія віднімання. Назви компонентів і результату дії віднімання. Знаходження різниці чисел


43

Складання і розв’язування прикладів на віднімання за малюнками. Доповнення рівностей. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Рівні відрізки


44

Зв’язок дій додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання із прикладів на додавання. Правило знаходження невідомого доданка. Розпізнавання геометричних фігур


45

Складання прикладів на віднімання за малюнками. Доповнення рівностей. Кругові приклади


46

Ознайомлення з поняттям «задача». Структурні частини задачі (умова, запитання, розв’язання, відповідь). Складання задач за малюнком, за рівністю, за розв’язанням


47

Складання задачі за малюнком. Задачі на знаходження остачі. Складання задачі за поданою рівністю


48

Складання і обчислення прикладів за таблицею. Розв’язування задачі, що містить поняття «стільки ж». Обчислення прикладів на дві дії


49

Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань учнів


 

Табличне додавання і віднімання чисел у межах 10


50

Таблиці додавання і віднімання числа 1. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач. Додавання і віднімання по 1 виду 4 + 1 + 1; 9 — 1 — 1


51

Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Складання і розв’язування задач за малюнками


52

Таблиці додавання і віднімання числа 2. Додавання і віднімання виду 7 + 2 + 1;8-2 — 2. Додавання і віднімання по 2. Розв’язування задач


53

Обчислення значень виразів. Доповнення рівностей і нерівностей. Складання і розв’язування задач за малюнками


54

Поняття «на... більше», «на... менше». Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць


55

Складання і розв’язування задач за малюнком і схемою. Доповнення рівностей і нерівностей. Розпізнавання геометричних фігур


56

Таблиці додавання і віднімання числа 3. Додавання і віднімання числа частинами виду 6 + 2 + 1; 9 – 2 - 1. Додавання і віднімання по 3. Розв’язування задач


57

Правило знаходження невідомого доданка. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка. Залежність суми від зміни одного доданка


58

Правила знаходження невідомих від’ємника і зменшуваного. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач


59

Закріплення додавання і віднімання числа 3. Складання й розв’язування задач за малюнком та схемою. Побудова відрізків. Порівняння виразу і числа


60

Таблиці додавання і віднімання числа 4. Додавання і віднімання числа частинами виду 5 + 2 + 2; 5 - 2 - 2. Складання і розв’язування задач


61

Додавання і віднімання по 4. Знаходження невідомих компонентів дій додавання та віднімання. Розв’язування і порівняння задач. Побудова відрізків


62

Зміна різниці залежно від зміни одного з компонентів дії віднімання. Порівняння виразів без обчислень. Многокутники. Вимірювання довжин сторін многокутників. Побудова многокутників за зразком


63

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Додавання і віднімання числа частинами виду 3 + 2 + 3;6-2-3. Збільшення і зменшення чисел на 5. Складання і розв’язування задачі за малюнком. Побудова відрізків


64

Порівняння кількості предметів. Співвідношення «на скільки більше (менше)?». Різницеве порівняння

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити