Математика. 2 клас. ІІ семестр
розробки уроків

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ


№ з/п

Тема уроку

Дата

Арифметичні дії множення та ділення (продовження)

66

Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Розв’язування задач


67

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач


68

Коло, круг та їх елементи. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Побудова кола. Розв’язування вправ і задач на вивчені випадки арифметичних дій


69

Вирази з дужками на дії різних ступенів. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3


70

Складання виразів з дужками. Повторення взаємозв’язку дій множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії


71

Повторення вивченого матеріалу. Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею


72

Таблиця ділення на 3. Розв’язування задач


73

Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 3. Правило знаходження периметра квадрата і прямокутника


74

Розв’язування задач на вивчені випадки арифметичних дій. Знаходження значень виразів. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром


75

Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Складання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження значень виразів зі змінною. Самостійна робота


76

Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач на ділення і складених задач на три дії за планом


77

Контрольна робота № 5


78

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 4. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 4


79

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 4. Складання задач


80

Закріплення таблиці множення числа 4. Задачі на дві дії, які містять табличні випадки множення числа 4


81

Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень виразів і розв’язування задач


82

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв’язанням


83

Половина, третина і чверть. Порівняння іменованих чисел, іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел. Порівняння виразів. Складання задач за схемами виразів


84

Таблиця множення числа 5. Знаходження значень виразів, в яких двічі повторюється та сама буква. Складання і розв’язування задачі за малюнком і схемою


85

Збільшення і зменшення числа у декілька разів. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5


86

Закріплення таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа у декілька разів


87

Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значення виразів і розв’язування задач


88

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Порівняння виразів


89

Порядок виконання дій у виразах. Розв’язування задач складанням виразу. Самостійна робота


90

Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Розв’язування задач


91

Контрольна робота № 6


92

Аналіз контрольної роботи. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження периметрів трикутників


93

Таблиця множення числа 6. Задачі на застосування порядку виконання дій. Знаходження значень виразів зі змінною, яка повторюється


94

Одиниці вимірювання часу. Секунда. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Задачі, які включають дворазове збільшення (зменшення) числа у декілька разів


95

Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Задача на дворазове збільшення (зменшення) числа на декілька одиниць або у декілька разів. Перетворення величин, виражених в одиницях двох найменувань


96

Визначення часу за годинником. Дії з іменованими числами


97

Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6. Творча робота над задачею


98

Засвоєння таблиці ділення на 6. Знаходження довжини ламаної


99

Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6


100

Кратне порівняння чисел. Знаходження значень виразів і розв’язування задач на дві дії


101

Розв’язування простих задач на порівняння. Знаходження невідомого від’ємника. Дії над величинами


102

Таблиця множення числа 7. Розв’язування задач


103

Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7


104

Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7. Складання виразів і знаходження їх значень


105

Таблиця ділення на 7. Задачі на кратне порівняння


106

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Розв’язування задач


107

Знаходження невідомого множника. Задачі на три дії. Самостійна робота


108

Закріплення знань таблиць множення і ділення. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших


109

Контрольна робота № 7


110

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8. Задачі на дві і три дії


111

Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач


112

Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач


113

Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач


114

Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач


115

Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач


116

Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач


117

Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач


118

Таблиця множення числа 9. Розв’язування задач


119

Засвоєння таблиці множення числа 9. Розв’язування задач


120

Таблиця ділення на 9. Застосування таблиці ділення на 9


121

Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування задач двома способами


122

Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування задач


123

Переставна властивість множення


124

Множення чисел 0; 1. Множення на 0; 1


125

Ділення на 1. Ділення рівних чисел


126

Ділення нуля на число. Неможливість ділення на 0


127

Повторення й закріплення вивченого. Знаходження значень виразів, у яких одна і та сама буква зустрічається двічі


128

Множення і ділення числа на 10. Самостійна робота


129

Повторення й закріплення вивченого


130

Контрольна робота № 8


131

Аналіз контрольної роботи. Повторення й закріплення вивченого


Повторення вивченого за рік

132

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток


133

Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток. Розв’язування задач


134

Усне додавання і віднімання у межах 100 з переходом через розряд


135

Співвідношення між одиницями вимірювання величин. Дії з іменованими числами


136

Узагальнення й систематизація знань. Підсумковий урок за рік

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити