Математика. 2 клас. ІІ семестр
розробки уроків

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)


Урок 87. ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 5. ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗІВ І РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ


Мета: ознайомити учнів з таблицею ділення на 5; формувати вміння розв'язувати прості і складені задачі, які включають збільшення або зменшення числа у декілька разів; навчати складати обернені задачі до даної; розвивати мислення, мовлення, пам'ять; виховувати дисциплінованість.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 103, завдання 672; 673)

Завдання 672

— Яка маса кота? Яка маса собаки й кота разом? Завдання 673

— Прочитайте складені вирази та їх значення.


2. Усна лічба

1) Гра «Естафета».

2) Знайти половину чисел 20; 14; 16; 8; 12.

3) Знайти третину чисел 15; 24; 18; 21; 9.

4) Знайти чверть числа 16; 28; 24; 32; 8.


3. Усне розв'язування задач

1) У 4 банки розлили порівну 12 л соку. Скільки літрів соку в одній банці?

2) Бабуся випекла 14 пиріжків. Чому дорівнює одна друга частина всіх пиріжків?

3) У кошику було 6 пучків редиски, по 5 штук у кожному пучку. Скільки редисок у кошику?

4) У вазі стояло 15 гвоздик. Чому дорівнює третя частина всіх гвоздик?


4. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

5; 12; 19; 26; 33; ...

1; 2; 4; 8; ...; 32.

1; 3; ...; 27.


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми вивчимо таблицю ділення на 5.


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 103-104)

Завдання 674

Колективне складання за малюнком задачі на множення й ділення, запис скороченої умови. Усне виконання завдання.

1) По 5 циб. 3 пуч., ? циб.

— Про що говориться в задачі? Що означає число 5?

— Складіть обернену задачу на ділення.

По 5 циб. ? пуч., 15 циб.

Завдання 675

Учні коментують, як склали з рівності 5 ∙ 7 = 35 та обчислили вираз на ділення на 5.

Завдання 676. Колективне опрацювання матеріалу

Учні читають таблицю множення числа 5 і пояснюють, як склали таблицю ділення на 5.

Завдання 677

Перший стовпчик — з коментуванням, решта прикладів — самостійно.

Завдання 678. Фронтальне вивчення змісту задачі

Під час відтворення змісту учні на дошці зображують умову задачі.

По? кг 5 коз., 10 кг

Після цього учні працюють самостійно, один учень — за закритою дошкою. До задачі складають обернену задачу:

По 2 кг 5 коз., ? кг

Завдання 679

Один учень біля дошки розв’язує і пояснює.

Завдання 680

Учні складають план розв’язання задачі:

1) Скільки дівчаток пішло в цирк?

2) Скільки всього дітей пішло в цирк?


2. Фізкультхвилинка


V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Порівняння задач

1) На одній полиці лежить 35 книг, а на другій — у 5 разів менше. Скільки всього книг лежить на двох полицях?

2) На одній полиці лежить 35 книг, а на другій — на 5 менше. Скільки всього книг лежить на двох полицях?


2. Офтальмологічна пауза


3. Розв'язування логічної задачі

Завдання 681*

Одна сторона прямокутника 8 см, а друга — в 2 рази коротша. Чи можна цей прямокутник розділити на 2 квадрати? (Так. Два квадрати зі стороною 4 см.)


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 104, завдання 682; 683.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити