Математика. 2 клас. ІІ семестр
розробки уроків

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)


Урок 89. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ Дій У ВИРАЗАХ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ СКЛАДАННЯМ ВИРАЗУ. САМОСТІЙНА РОБОТА


Мета: ознайомити учнів з порядком виконання дій одного ступеня і різних ступенів; формувати навички розв'язування прикладів і задач, які включають дії різних ступенів; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до вивчення математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 105, завдання 690; 691)

Завдання 690

— Прочитайте рівності; нерівності, в яких поставили знак «більше»; знак «менше».

Завдання 691

— Скільки кілограмів картоплі витратили?


2. Усна лічба

1) Гра «Ланцюжок».

✵ 8 збільшити в 2 рази; розділити на 4; помножити на 3; зменшити на 3; знайти третину.

✵ 35 зменшити в 5 разів; збільшити в 4 рази; зменшити на 12, знайти половину; збільшити на 37.

2) Гра «Угадай приклад».

Приклад записаний на дошці, затулений карткою з відповіддю. Діти називають різні приклади з цією відповіддю, намагаючись угадати приклад, записаний на дошці.

3) Робота за таблицею.


Ділене

12

 

15

 

27

 

Дільник

3

6

 

8

 

3

Частка

 

2

3

3

9

8


3. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

6; 8; 12; 14; 18; ...; ...; 26; 30.


4. Усне розв'язування задачі

На виготовлення однієї прямокутної рамки потрібно 4 см дроту. Скільки знадобиться дроту на виготовлення трьох таких рамок?

— Складіть дві обернені задачі та розв’яжіть їх. Назвіть відповіді до обернених задач.


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми вивчимо нові правила порядку виконання дій у виразах.


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 105-106)

Завдання 692

Після складання плану розв’язання учні записують розв’язання числовим виразом.

Завдання 693. Коментоване розв'язування прикладів

Учні пояснюють, яким правилом вони користуватимуться, обчислюючи значення виразів з дужками.

Завдання 694. Колективне опрацювання матеріалу

Учні читають правила про порядок виконання дій у виразах і перевіряють правильність обчислень.

1) У виразах із дужками першою виконують дію над числами, записаними в дужках.

2) Якщо у виразі без дужок є тільки додавання і віднімання або тільки множення і ділення, їх виконують у тому порядку, в якому вони записані.

3) Якщо у виразі немає дужок, то спочатку виконують по порядку множення і ділення, а потім — додавання і віднімання.

Завдання 695

Учні «ланцюжком» розв’язують приклади. Один учень працює біля дошки, решта — у зошитах.

Завдання 696

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює, як склали вираз для розв’язування задачі. Записують вираз та обчислюють його значення.

Завдання 697. Самостійне виконання завдання Один учень працює біля дошки.

Після цього учні замінюють слова «у 3 рази» словами «на 3» та розв’язують задачу.


2. Фізкультхвилинка


V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота

1 варіант

1) Задача.

У Ніни 6 зошитів у лінійку, а в клітинку — в 2 рази більше. Скільки всього зошитів у Ніни?

2) Обчислити.


2 варіант

1) Задача.

3 однієї клумби зрізали 15 троянд, а з іншої — в 3 рази менше. Скільки всього троянд зрізали?

2) Обчислити.


2. Офтальмологічна пауза


3. Розв'язування логічних задач

1) Сергій і Саша носять прізвища Болтов і Шилов. Яке прізвище у кожного з них, якщо Саша з Шиловим живуть у сусідніх будинках?

Відповідь. Саша Болтов, Сергій Шилов.

2) На двох полицях стояло 25 книг. На кожну полицю поставили ще стільки книг, скільки було на іншій полиці. Скільки книг стало на двох полицях після цього?

Розв’язання. Позначимо число книг на першій полиці римською цифрою I, а на другій — II. Тоді на першу полицю поставили ще II книг, а на другу — ще I книг. Всього було книг I + II, а стало (II + I). Але нам відомо, що I + II = 25. Отже, всього на двох полицях стало 25 + 25 = 50 книг.

Відповідь: 50 книг.

3) Валя, Галинка, Катруся і Тетянка вчаться в 1-му, 2-му, 3-му і 4-му класах. На питання, хто в якому класі вчиться, вони відповіли так:

✵ «Валя — в першому, а Галинка — в другому».

✵ «Тетянка — в першому, а Валя — в третьому».

✵ «Тетянка — в четвертому, а Катруся — в другому».

Хто в якому класі вчиться, якщо в кожній відповіді одна частина істинна, а друга — хибна?

Відповідь. Катруся вчиться в 1-му класі, Галинка — в 2-му класі, Валя — в 3-му класі, Тетянка — в 4-му класі.


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 106-107, завдання 698; 699.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити