Математика. 2 клас. ІІ семестр
розробки уроків

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)


Урок 105. ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 7. ЗАДАЧІ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ


Мета: ознайомити учнів із таблицею ділення на 7; удосконалювати вміння розв'язувати задачі на кратне порівняння; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, пізнавальний інтерес, творчі здібності: виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ


II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 124, завдання 824; 825)

Завдання 824

— У скільки разів менше купили яблук, ніж овочів?

Завдання 825

— Яка ширина прямокутника? Який периметр прямокутника?


2. Гра «На пасіці»

Робота в парах— Бджоли збирають пилок з квітів на різних полях, але повертаються обов’язково у свій вулик. Якщо ви правильно виконаєте обчислення, то дізнаєтеся, скільки вуликів на пасіці. (77)


3. Складання виразів та обчислення їх значень

✵ Різницю чисел 73 і 66 помножити на число 6. ((73 - 66) ∙ 6)

✵ Від числа 80 відняти частку чисел 42 і 6. (80 - 42 : 6)

✵ Суму чисел 37 і 23 розділити на добуток 2 і 3. ((37 + 23) : (2 ∙ 3))


4. Хвилинка каліграфії

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

14; 21; 28; ...; ...; 49; ...; 63.


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми складемо таблицю ділення на 7.


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 124-125)

Завдання 826

Учні з кожного добутку складають та обчислюють вираз на ділення на 7. Один учень працює біля дошки.

— Що отримаємо, якщо добуток розділимо на один з множників? (Другий множник)

Завдання 827. Колективне опрацювання матеріалу

Учні пояснюють, як склали таблицю ділення на 7. Читають хором таблицю ділення на 7, у якій закриті відповіді.

— Яке число потрібно поділити на 7, щоб отримати 2?

— Яке число потрібно поділити на 7, щоб отримати 8? 3? 7? 4? 6? 5?

Завдання 828. Письмове виконання завдання з опорою на таблицю множення числа 7

Завдання 829

Учні з місця складають задачу за малюнком і питанням.

— Яка маса гарбуза? (12 кг)

— Що відомо про масу дині? (На 9 кг менше)

— Чи можна дізнатися масу дині? (Так) Якою дією? (Відніманням)

— Яку дію потрібно виконати, щоб дізнатися, у скільки разів маса гарбуза більше маси дині? (Діленням)

Самостійний запис розв’язання задачі.

«Сильні» учні — виразом (12 : (12 - 9) = 4 (р.)); «слабкі» — за допомогою картки-«підказочки».


 

Завдання 830

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі учні складають план розв’язування.

1) Яке друге число?

2) У скільки разів перше число менше від другого?

Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують її розв’язання виразом ((5 + 30) : 5 = 7 (р.)). Решта учнів під керівництвом учителя розглядають план розв’язання і визначають дії.

Після цього виконується порівняльний аналіз розв’язання задач.

Запис на дошці:

12 : (12 - 9) = 4 (р.)

(5 + 30) : 5 = 7 (р.)

Загальні ознаки: обидві задачі — на кратне порівняння в 2 дії. Відмінності: перша дія у першій задачі виражена різницею, у другій — сумою.

Завдання 831. Коментоване розв'язування завдання Учні пригадують, як знайти множник.

По черзі пояснюють завдання, працюючи в зошитах.

— Як називаються компоненти при множенні?

— Що невідомо?

— Як знайти невідомий множник?

Завдання 832. Робота в парах

Лабіринт. Покажіть шлях до центру. Сума чисел, записаних біля воріт, через які проходить шлях, має дорівнювати числу, записаному всередині. (30 + 24 + 16 = 70)


2. Фізкультхвилинка


V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ (див. додаток)


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 125, завдання 833; 834.


ДОДАТОК ДО УРОКУ 105

1. Математичний диктант

✵ Яке число потрібно поділити на 6, щоб отримати 7?

✵ Яке число у 7 разів менше 49?

✵ Перший множник 5, другий — невідомий, добуток 35. Чому дорівнює другий множник?

✵ У скільки разів 63 більше від 7?

✵ На яке число потрібно поділити 54, щоб отримати 9?

✵ Назвіть усі числа, на які ділиться число 18.

✵ Назвіть декілька чисел, які при множенні дають 24.

Відповіді: 42; 7; 7; 9; 6; 1, 2, 3, 6, 9, 18; 1 і 24; 6 і 4; 3 і 8.


2. Офтальмологічна пауза


3. Розв'язування логічної задачі

Василько з’їв на дві пампушки більше Миколки і на дві пампушки менше Олі. Разом вони з’їли 12 пампушок. Скільки з’їв кожен?

Розв’язання:

1) Скільки з’їли б діти, якби Василько з’їв стільки, скільки Миколка? (12 - 2 = 10)

2) На скільки Оля з’їла більше Миколки? (2 + 2 = 4)

3) Скільки з’їли б діти, якби і Оля, і Василько з’їли кожний стільки, скільки Миколка? (10 - 4 = 6)

4) Скільки з’їв Миколка? (6 : 3 = 2, і так далі)

Відповідь: 2; 4 і 6.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити