Математика. 2 клас. ІІ семестр
розробки уроків

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)


Урок 110. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 8. ЗАДАЧІ НА ДВІ І ТРИ ДІЇ


Мета: проаналізувати результати контрольної роботи, організувати роботу над допущеними помилками; ознайомити учнів з таблицею множення на 8 та її практичним застосуванням; формувати вміння розв'язувати задачі на дві і три дії; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, математичне мовлення; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ


II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналіз контрольної роботи

1) Колективна робота над типовими помилками.

2) Індивідуальна робота над помилками, допущеними в контрольній роботі.


2. Математичний диктант

✵ Число 28 зменшити в 7 разів.

✵ Ділене — 49, дільник — 7. Знайти частку.

✵ Другий множник — 7. Добуток — 35. Чому дорівнює перший множник?

✵ Доповнити частку чисел 63 і 7 до 60.

✵ Суму чисел 29 і 27 зменшити в 7 разів.

✵ Різницю чисел 22 і 15 збільшити в 6 разів.

✵ На скільки 43 менше від добутку чисел 7 і 7?

✵ Перший множник — 7, другий — різниця чисел 44 і 35. Чому дорівнює добуток?

✵ Маса поросяти 7 кг, а вівці — в 6 разів більше. Яка маса вівці?

✵ Для виготовлення 6 кг цукру використали 36 кг цукрового буряка. У скільки разів маса цукру менше маси буряка?

Відповіді: 4; 7; 5; 51; 8; 42; 6; 63; 42; 6.


3. Хвилинка каліграфії

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

12; 34; ...; ...; 90.


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося з таблицею множення числа 8.


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 129-130)

Завдання 860. Підготовча робота

Учні додають числа, а потім замінюють додавання множенням.

Завдання 861. Колективне опрацювання матеріалу

— Яким способом складена таблиця? (Кожна наступна відповідь більша попередньої на 8.)

— Які приклади таблиці вам уже знайомі?

— Яку властивість множення використали? (Від перестановки множників добуток не змінюється.)

— Назвіть нові, ще не вивчені випадки.

Запам’ятай!

8 ∙ 8 = 64    

8 ∙ 9 = 72

Завдання 862. Письмове виконання завдання з опорою на таблицю множення числа 8

Завдання 863. Фронтальне вивчення змісту задачі

Під час відтворення змісту учні на дошці зображують умову задачі.

Після цього учні працюють самостійно, один учень — за закритою дошкою.

Завдання 864

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та план розв’язання:

1)  Скільки шаф виготовив за день другий цех?

2)  Скільки всього шаф виготовили за день два цехи?

3)  Скільки шаф навантажили на один автомобіль?

Один учень біля дошки розв’язує і пояснює.

Завдання 865. Аналіз задачі, складання короткого запису

Було — 28 гр.

Узяли — ?, по 3 гр. у 8 скл.

Залишилося — ?

Розв’язування задачі за планом.

План

1)  Скільки грудочок цукру поклали у 8 склянок?

2)  Скільки грудочок цукру залишилося в цукорниці?

Складання виразу до задачі.

28 - 3 ∙ 8 = 4

Після цього учні відповідають на питання: «У скільки разів більше взяли цукру, ніж залишилось?».


2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Складання виразів

— Запишіть вирази та обчисліть їх:

а) перший доданок 40, другий — добуток чисел 8 і 6;

б) ділене 42, а дільник виражений різницею чисел 40 і 33.


2. Офтальмологічна пауза

3. Розв'язування логічних завдань

1)  Завдання 866*.

Як зміниться частка, якщо ділене 18 зменшити у 2 рази і дільник 6 теж зменшити у 2 рази? (Не зміниться. 18 : 6 = 3; 18 : 2 = 9, 6 : 2 = 3, 9: 3 = 3)

2)  Поставте, де необхідно, знаки дій, щоб відновити рівність.

3)  Дідові 60 років, а онукові 10. Коли дід буде втричі старший за онука? (Через 15 років)


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 130, завдання 867; 868.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити