Математика. 2 клас. ІІ семестр
розробки уроків

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)


Урок 69. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ НА Дії РІЗНИХ СТУПЕНІВ. ВИМІРЮВАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ДОВЖИН ВІДРІЗКІВ. ВПРАВИ НА ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 3


Мета: навчати учнів знаходити значення виразів з дужками на дії різних ступенів; закріпити знання таблиці множення числа 3; формувати вміння розв'язувати і пояснювати розв'язання задач; розвивати увагу, пам'ять; прищеплювати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 85, завдання 539; 540)

Завдання 539

—   Прочитайте вирази у порядку зростання відповідей. Завдання 540

— На скільки більше заплатили за всі блокноти, ніж за ручку?


2. Усна лічба

Множник

3

3

 

3

 

3

Множник

7

5

2

9

2

6

Добуток

 

 

12

 

18

 


3. Робота в групах

У кожної групи — по дві картки. На першій записаний початок визначення, на другій — їх продовження.

Картка 1

Коло — замкнена лінія, ...

Круг — це частина площини, ... Радіус — це відрізок, що сполучає...

Картка 2

...усі точки якої знаходяться на однаковій відстані від центру. ...обмежена колом.

...центр кола з будь-якою точкою на колі.

Перевірка правильності відновлення визначень.


4. Хвилинка каліграфії

— Запишіть відповіді таблиці множення числа 3 в порядку спадання.


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю множення числа 3.


IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 85-86)

Завдання 541. Усне виконання завдання

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання задачі.

Завдання 542. Коментоване розв'язування прикладів Завдання 543. Робота в парах

— Покажіть спільну точку відрізків ВС і СО. Виміряйте і запишіть довжину найбільшого відрізка.

Завдання 544

1) Під час повторення умови один учень записує коротку умову. Після цього пояснюється розв’язання задачі, наведене у підручнику.

2) Після колективного ознайомлення зі змістом задачі сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують її розв’язання у зошити.

Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визначають дії.


2. Фізкультхвилинка


V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Знаходження значень виразів з дужками і без дужок (з коментуванням)

3 ∙ (2 + 5)

(12 - 9) ∙ 9

3 ∙ 7 + 79

(61 - 58) ∙ 8


2. Розв'язування задач

1) Було — 20 м Пошили — 6 сук. по 2 м Залишилося — ?

2) Два соми і чотири карасі важать 14 кг. Карась важить 3 кг. Скільки важить кожен сом, якщо вони важать порівну? (1 кг)


3. Офтальмологічна пауза


4. Розв'язування логічних задач

1) У Маші 5 горіхів. Один вона віддала сестрі, і у них стало горіхів порівну. Скільки горіхів було у сестри спочатку? (3)

2) Шість тістечок розділили між братами і сестрами так, що у братів їх виявилося на два менше, ніж у сестер. Скільки у кого?

Розв’язання. Задачу можна розв’язувати вгадуванням. Проте бажано дати і розв’язання з питаннями. Це можна зробити, намалювавши два відрізки, один з яких на дві клітини більше за інший. Як дізнатися, скільки клітин має бути в кожному відрізку? Сума цих трьох відрізків має дорівнювати 6 клітинам. Отже, сума двох рівних відрізків дорівнює 6 - 2 = 4, а кожен з них — 2. Якщо учням це міркування незрозуміле, доцільно записати його за питаннями і діями.

1) Скільки було б тістечок, якби у сестер було стільки ж, скільки у братів? (6 - 2 = 4)

2) Скільки було тістечок у братів? (4 : 2 = 2)

3) Скільки було тістечок у сестер? (2 + 2 = 4, або 6 - 2 = 4).

Відповідь: у братів — 2, у сестер — 4.


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 86, завдання 545; 546.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити