Математика. 2 клас. ІІ семестр
розробки уроків

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)


Урок 70. СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ З ДУЖКАМИ. ПОВТОРЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ДІЙ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДОВЖИНИ ЛАМАНОЇ ЛІНІЇ


Мета: формувати в учнів уміння складати вирази з дужками; повторити взаємозв'язок дій множення і ділення; навчати знаходити довжину ламаної лінії; розвивати вміння складати і розв'язувати задачі; виховувати акуратність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 86, завдання 545;546)

Завдання 545

—   Скільки горщиків меду було на першій полиці?

Завдання 546

— Прочитайте вирази та їх значення.


2. Усна лічба

1) Гра «Здогадайся».

2) Робота за таблицею.


2

4

6

8

10

20

54

56

12

14

15

16

18

30

63

64

21

24

25

27

28

72

 

 

32

35

36

40

81

 

 

 

42

45

48

49

 

 

 

 


Учитель показує один з горизонтальних рядків, а учні — числа, від множення яких отримані ці добутки. Наприклад, вони відповідають: «12 дістали від множення 3 на 4, або 2 на 6; 16 — 2 на 8; і так далі».

Позначаючи в кожному ряду ті випадки, які складно запам’ятати дітям, потрібно надалі частіше повертатися до них у процесі обчислень.

Інший прийом — усне опитування за таблицею, спочатку — послідовно, потім — вибірково (з формулюванням задачі на слух: 3 ∙ 9 = ?) з постійним оберненим питанням: «Скільки дістанемо, якщо 27 розділити на 3?».


3. Хвилинка каліграфії

— Випишіть з таблиці парні числа.


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—   Сьогодні на уроці ми повторимо зв’язок між діями множення і ділення, будемо вчитися знаходити довжину ламаної лінії.


IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 86-87)

Завдання 547

Один учень біля дошки розв’язує і пояснює.

Математичний диктант

1) Добуток чисел 3 і 2 зменшити на 2.

2) Суму чисел 12 і 6 поділити на 2.

3) Різницю чисел 20 і 18 помножити на 8.

4) Добуток чисел 3 і 6 збільшити на 4.

Завдання 548. Усне виконання завдання Учні пояснюють, як склали рівності.

Завдання 549

Учні «ланцюжком» з кожного добутку за зразком складають вирази на ділення на 3 та обчислюють їх значення.

Завдання 550

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Після цього учні самостійно записують розв’язання. Учитель перевіряє.

Завдання 551

Учні з місця складають задачу за таблицею та план розв’язування. Після цього учні самостійно записують розв’язання. Учитель перевіряє.

Завдання 552

Учні вимірюють довжини ланок ламаної, один учень біля дошки пояснює, як знайти довжину ламаної.

Після цього учні будують іншу ламану такої самої довжини.


2. Фізкультхвилинка


V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Запис виразів, значення яких дорівнює 9

2 + 14 : 2 

3 ∙ 7 - 10  

27 - 2 ∙ 9  

4 : 2 + 7


2. Робота над задачею

Фермер продав двом покупцям по 3 л молока й одному покупцеві — 5 л молока. Скільки всього літрів молока він продав?


3. Офтальмологічна пауза


4. Розв'язування логічних задач

1) Завдання 553*.

Треба перевезти 11 шаф. На автомобіль можна навантажити не більше 3 шаф. Скільки рейсів доведеться зробити автомобілю? (4 рейси)

2) У Петрика було 7 грн, а у Михайлика — 5 грн. Петрик купив олівець. Скільки коштує олівець, якщо у хлопчиків грошей стало порівну? (2)

3) У Кості і Сергійка марок порівну. Скільки марок Костя віддав Сергійкові, якщо у нього стало на 6 марок менше, ніж у Сергія? (3)

4) У Люсі 3 цукерки, у Валі — стільки ж. Люся віддала Валі 1 цукерку. На скільки цукерок стало більше у Валі? (На 2)


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 87, завдання 554; 555.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити