Математика. 2 клас. ІІ семестр
розробки уроків

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)


Урок 129. ПОВТОРЕННЯ й ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО


Мета: провести роботу над помилками, допущеними у самостійній роботі; закріпити вивчений матеріал; удосконалювати вміння розв'язувати задачі на дві дії, обчислювальні навички; розвивати пам'ять, мислення; прищеплювати інтерес до точних наук.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ


II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 149, завдання 1009; 1010)

Завдання 1009

— Прочитайте вирази у порядку спадання відповідей.

Завдання 1010

— Скільки сторінок у книжці?


2. Аналіз самостійної роботи

3. Гра «Віконечка»

4. Порівняння виразів


5. Хвилинка каліграфії

— Випишіть числа, які діляться на 10.

21; 50; 37; 70; 40; 22; 60; 100; 30; 85; 80; 99; 90.


6. Математичний диктант

✵ Суму чисел 43 і 15 зменшити на 3.

✵ Різницю чисел 13 і 5 збільшити у 6 разів.

✵ Знайти половину числа 6.

✵ Яке число більше 7 у 3 рази?


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми підготуємося до контрольної роботи.

IV.   ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 150-151)

Завдання 1011

Учні усно «ланцюжком» розв’язують приклади.

Завдання 1012

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі складається план розв’язання задачі:

1) Скільки посадили жовтих айстр?

2) Скільки посадили білих айстр?

3) Скільки всього посадили айстр?

Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують розв’язання у зошити. Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визначають дії.

Завдання 1013

Учні розв’язують задачу двома способами.

1 спосіб

1)   4 ∙ 9 = 36 (кв.) — у 9 будинках;

2)   4 ∙ 3 = 12 (кв.) — у 3 будинках;

3)   36 + 12 = 48 (кв.) — всього побудували.

2 спосіб

1)   9 + 3 = 12 (буд.) — всього побудували;

2)   4 ∙ 12 = 48 (кв.) — всього побудували.

Відповідь: 48 квартир побудували.

Завдання 1014

Учні коментують, як знаходять шосту частину чисел 18; 42; 30; 48; 54 і десяту частину чисел: 40; 60; 80; 100.

Завдання 1015. Коментоване розв'язування завдання

Учні розглядають дані вимірювання зросту малюків і записують зріст кожного у дециметрах і сантиметрах.

Завдання 1016. Колективне розв'язування завдання

Учні складають вирази за блок-схемами. Один учень працює біля дошки.


2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею

Коли Маринка розклала 27 тістечок на тарілки, по 9 тістечок на кожну, то в неї залишилося ще 2 порожні тарілки. Скільки тарілок було у Маринки?


2. Обчислення значень виразів


3. Геометричний матеріал

Накресліть два відрізки: перший завдовжки 9 см, а довжина другого становить третю частину довжини першого.


4. Офтальмологічна пауза

5. Розв'язування логічних задач

1) Завдання 3 (с. 152).

Батькові 39 років, а синові 14. Скільки років дочці, якщо через 16 років синові та дочці разом буде стільки ж років, скільки батькові? (14 + 16 = 30; 39 - 30 = 9)

2) Завдання 4 (с. 152).

— Розгляньте діаграму. Визначте висоту кожного дерева. Порівняйте висоту найвищого і найнижчого дерев. (Береза — 25 м, клен — 30 м, дуб — 50 м, верба — 20 м, тополя — 40 м; найнижча — верба, найвищий — дуб; 50 - 20 = 30 м)


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 150-151, завдання 1017; 1018.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити