Математика. 2 клас. ІІ семестр
розробки уроків

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)


Урок 134. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 100 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД


Мета: повторити усне додавання і віднімання у межах 100 з переходом через розряд; удосконалити вміння розв'язувати прості і складені задачі; розвивати увагу, навички самоконтролю; виховувати працьовитість

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 154-155, завдання 1041; 1042)

Завдання 1041

— Скільки горщиків на третій полиці?

Завдання 1042

— Прочитай виписані вирази і їх значення.


2. Усна лічба

1) Робота за таблицями.


Доданок

34

56

 

Зменшуване

51

75

Доданок

37

45

 

Від’ємник

28

43

Сума

 

 

 

Різниця

 

 


2) Гра «Потяг».

Кожному ряду дають картки з однаковим завданням. У картці записані числа, але немає знаків. Учні по одному прикладу виконують завдання.

3) Розташуйте задані приклади в порядку збільшення другого доданку.

— Чому дорівнює сума в прикладі, що записаний першим?

— Чому дорівнює сума в прикладі, що записаний останнім?

— На скільки збільшилася сума при переході від першого прикладу до другого?


3. Розв'язування задач

1) В одній каністрі було 20 л бензину, а в іншій — на 3 л менше. Скільки літрів бензину було в двох каністрах?

2) Робітник виготовив 8 деталей. Після цього йому залишилося виготовити на 6 деталей більше, ніж він виготовив. Скільки всього деталей мав виготовити робітник?


4. Хвилинка каліграфії

— Запишіть усі числа, які виходять під час лічби четвірками, починаючи з 4 і закінчуючи числом 40.


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми повторимо усне додавання і віднімання у межах 100 з переходом через розряд.


IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (с. 155-156)

Повторення способів додавання та віднімання чисел на 1-му форзаці підручника

Завдання 1043. Колективне опрацювання матеріалу

Учні розглядають таблицю і дають відповіді на запитання.

1) Як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити на кілька одиниць?

2) Як зміниться різниця, якщо від’ємник збільшити на кілька одиниць?

Завдання 1044. Колективне опрацювання матеріалу

— Як зміниться сума, якщо один доданок збільшити на кілька одиниць; зменшити на кілька одиниць?

Учитель звертає увагу на відповідні приклади у завданнях для усної лічби. (3)

Завдання 1045. Колективне опрацювання матеріалу Учні пояснюють кожний спосіб обчислення.

Завдання 1046. Самостійна робота

Під час перевірки учні читають рівності і нерівності та пояснюють спосіб обчислення.

Завдання 1047. Фронтальна робота над задачею

— Що означає у задачі число 62?

— Що треба дізнатися, щоб з’ясувати, скільки книг на третій полиці?

— Що потрібно дізнатися спочатку? Якою дією? Чому?

— Що дізнаєтеся в другій дії? Якою дією? Чому?

—  Якою буде відповідь задачі? Як дізналися?

Завдання 1048

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та самостійно розв’язують.


2. Фізкультхвилинка


3. Розв'язування задач

1) Даний прямокутник зі сторонами 2 і 3 см. Накресліть прямокутник, сторони якого в 3 рази більше, ніж у даного. Знайдіть периметр нового прямокутника.

(Повторення, як знайти периметр многокутника, на 3-му форзаці підручника.)

2) Складіть три задачі, розв’язаннями яких були б вирази:

а) 37 - 8 = [  ]          

б) 23 + 7 = [  ]         

в) 23 + (23 + 7) = [  ]


4. Офтальмологічна пауза

5. Розв'язування логічних задач (за вибором учителя)


V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 156, завдання 1049; 1050.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити