МАТЕМАТИКА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ

(134 години)


№ з/п

Тема уроку

Дата

 

Повторення матеріалу за попередній рік навчання та вивчення письмового множення й ділення в межах 1 000


1

Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення й ділення. Задачі на дві дії


2

Нумерація трицифрових чисел. Множення й ділення з числами 0 і 1. Задачі на знаходження суми двох добутків


3

Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Задачі на 3 дії


4

Письмове множення на одноцифрове число. Задача, обернена до задачі на суму двох добутків


5

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число


6

Вправи і задачі на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число


7

Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням


8

Письмове ділення на одноцифрове число. Прості й складені задачі, які містять знаходження частини від числа або числа за його частиною


9

Контрольна робота № 1


10

Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями


11

Письмове множення на двоцифрове число. Розв’язання задач складанням виразу


12

Письмове ділення на двоцифрове число


13

Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі, що містять знаходження частини числа


 

Нумерація багатоцифрових чисел


14

Утворення й читання чотирицифрових чисел у межах 2 000


15

Читання й записування чотирицифрових у межах двох чисел. Утворення другої тисячі. Лічба тисячами до 10 000


16

Утворення й читання будь-яких чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Види кутів


17

Читання й записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрового числа з розрядних доданків. Вправи і задачі, пов’язані з поняттям частини числа


18

Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі. Задачі з буквеними даними. Радіус і діаметр кола


19

Читання й записування п’ятицифрових чисел у межах 20 000


20

Читання й записування п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Утворення числа 20 000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Види трикутників за кутами


21-22

Читання й записування п’ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Порівняння чисел. Види трикутників за сторонами


23

Нумерація шестицифрових чисел: читання й записування чисел у межах 200 000. Розкладання чисел на розрядні доданки


24

Читання й записування шестицифрових чисел у межах 200 000. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч


25

Нумерація шестицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки


26

Читання й записування шестицифрових чисел: поняття класу


27

Читання й записування шестицифрових чисел Множення і ділення на 10, 100, 1 000


28

Визначення числа десятків і числа десятків тисяч, числа сотень і числа сотень тисяч у заданих числах. Розв’язання задач на знаходження 4-го пропорційного способом відношень


29

Десяткова система числення


30

Контрольна робота № 2


31

Одиниці вимірювання довжини. Вираження одних одиниць вимірювання довжини іншими


32

Одиниці вимірювання маси. Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими


33

Записування іменованих чисел та їх перетворення. Розв’язання задачі на 2 дії та складання оберненої задачі


34

Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. Тематичне опитування. Контроль знань учнів з теми


 

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел


35

Дія додавання. Закони додавання


36

Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа


37

Письмове додавання й віднімання багатоцифрових чисел


38

Перевірка додавання відніманням


39

Обчислення різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розширена задача на знаходження третього доданка


40

Додавання у випадку кількох доданків


41

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі з буквеними даними


42

Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених у мірах довжини і маси


43

Круглі числа. Задачі з буквеними даними


44

Застосування способу округлення при додаванні та відніманні. Задачі на 2 дії, які містять знаходження невідомого множника


45

Контрольна робота № 3


46

Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху


47

Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом


48

Прості й складені задачі на визначення швидкості, часу й відстані


49

Геометричні тіла та їх назви


 

Множення й ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа


50

Дія множення. Закони множення


51

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове число


52

Множення у випадку кількох нулів у множнику


53

Контрольна робота № 4


54-55

Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові. Множення чисел, що закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу


56

Поняття про площу. Квадратний сантиметр


57

Правило обчислення площі прямокутника


58

Обчислення площі прямокутника


59

Одиниці вимірювання площі


60

Обчислення площі прямокутних ділянок


61

Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею і відомою стороною


62

Застосування палетки для знаходження площі непрямокутних фігур


63

Контрольна робота № 5


64

Дія ділення. Властивості частки


65

Підсумковий урок за І семестр


66

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові


67

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням


68

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нуль


69

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові


70

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на одноцифрові. Елементи куба


71

Ділення іменованих чисел


72

Ділення складених іменованих чисел на прості іменовані числа


73

Знаходження значень виразів. Задачі на зустрічний рух


74-75

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задача на зустрічний рух. Розгортка прямокутного паралелепіпеда


76

Контрольна робота № 6


77

Ділення багатоцифрових чисел на 10, 100, 1 000 з остачею. Задачі на спільну дію


 

Ознайомлення з дробами. Множення й ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями


78

Дроби. Повторення матеріалу про частини


79

Порівняння частин


80

Ознайомлення з дробами


81

Задачі на знаходження дробу від числа


82

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа


83

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа


84

Контрольна робота № 7


85

Використання переставного та сполучного законів множення


86

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні


87

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні


88

Задачі на пропорційне ділення


89

Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа


90

Складання та розв’язання задач на пропорційне ділення


91

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа


92

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа


93

Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на круглі десятки


94

Ділення з остачею трицифрових чисел на круглі десятки


95

Письмове ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа (загальний випадок)


96

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа


97

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Ділення іменованих чисел


98

Контрольна робота № 8


 

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові


99

Повторення множення двоцифрових чисел на двоцифрове


100

Множення трицифрових чисел на двоцифрове


101

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрове


102

Множення іменованих чисел на двоцифрове


103

Знаходження значень виразів на сумісні дії різних ступенів


104

Множення багатоцифрових чисел на трицифрове


105

Множення багатоцифрових чисел на трицифрове, яке містять у середині 0


106

Повторення ділення трицифрових чисел на двоцифрове


107-108

Ділення трицифрових чисел на двоцифрове


109

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове


110

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням


111

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка


112-113

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові числа у випадку, коли частка містить нулі


114

Ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць


115

Ділення складених іменованих чисел на двоцифрове


116

Сумісні дії різних ступенів з багатоцифровими числами


117

Знаходження значень виразів на сумісні дії різних ступенів


118

Сумісні дії з багатоцифровими числами


119

Контрольна робота № 9


120

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число


121

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число, коли в частці є 0


122

Століття. Секунда. Таблиця одиниць вимірювання часу


123

Визначення знаменних дат і тривалості подій за календарем


124

Час. Заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і менших — більшими


125

Додавання й віднімання складених іменованих чисел, виражених у мірах часу


126-127

Задачі на час


128

Контрольна робота № 10


 

Повторення вивченого матеріалу


129

Натуральний ряд чисел. Будова натурального ряду чисел в десятковій системі числення. Порівняння чисел


130

Величини. Метрична система мір. Додавання й віднімання багатоцифрових чисел


131

Повторення вивченого матеріалу


132

Повторення вивченого матеріалу


133-134

Повторення матеріалу. Повторне розв’язання задач підручника та задач з логічним навантаженням

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити