МАТЕМАТИКА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ


  УРОК 1. Тема. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення й ділення. Задачі на дві дії

  УРОК 2. Тема. Нумерація трицифрових чисел. Множення й ділення з числами 0 і 1. Задачі на знаходження суми двох добутків

  УРОК 3. Тема. Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Задачі на 3 дії

  УРОК 4. Тема. Письмове множення на одноцифрове число. Задача, обернена до задачі на суму двох добутків

  УРОК 5. Тема. Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число

  УРОК 6. Тема. Вправи і задачі на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число

  УРОК 7. Тема. Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням

  УРОК 8. Тема. Письмове ділення на одноцифрове число. Прості й складені задачі, які містять знаходження частини від числа або числа за його частиною

  УРОК 9. Тема. Контрольна робота № 1

  УРОК 10. Тема. Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями

  УРОК 11. Тема. Письмове множення на двоцифрове число. Розв’язання задачі складанням виразу

  УРОК 12. Тема. Письмове ділення на двоцифрове число

  УРОК 13. Тема. Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі, що містять знаходження частини числа

  УРОК 14. Тема. Утворення й читання чотирицифрових чисел у межах двох тисяч

  УРОК 15. Тема. Читання й записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Утворення другої тисячі. Лічба тисячами до 10 тисяч

  УРОК 16. Тема. Утворення й читання будь-яких чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Види кутів

  УРОК 17. Тема. Читання й записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрового числа з розрядних доданків. Вправи і задачі, пов’язані з поняттям частини числа

  УРОК 18. Тема. Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі з буквеними даними. Радіус і діаметр кола

  УРОК 19. Тема. Читання й записування п’ятицифрових чисел у межах 20 000

  УРОК 20. Тема. Читання й записування п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Утворення числа 20 000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Види трикутників

  УРОК 21-22. Тема. Читання й записування п’ятицифрових чисел. Дії з круглими числами. Порівняння чисел. Види трикутників за сторонами

  УРОК 23. Тема. Нумерація шестицифрових чисел: читання й записування чисел у межах 200 000. Розкладання чисел на розрядні доданки

  УРОК 24. Тема. Читання й записування шестицифрових чисел у межах 200 000. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч

  УРОК 25. Тема. Нумерація шестицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки

  УРОК 26. Тема. Читання й записування шестицифрових чисел: поняття класу

  УРОК 27. Тема. Читання й записування шестицифрових чисел. Множення й ділення на 10, 100 і 1 000

  УРОК 28. Тема. Визначення числа десятків і числа десятків тисяч, числа сотень сотень тисяч, числа одиниць і одиниць тисяч у заданих числах. Розв’язання задач на знаходження 4-го пропорційного способом відношень

  УРОК 29. Тема. Десяткова система числення

  УРОК 30. Тема. Контрольна робота № 2

  УРОК 31. Тема. Одиниці вимірювання довжини. Вираження одних одиниць вимірювання довжини іншими

  УРОК 32. Тема. Одиниці вимірювання маси. Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими

  УРОК 33. Тема. Записування іменованих чисел та їх перетворення. Розв’язання задачі на 2 дії та складання оберненої задачі

  УРОК 34. Тема. Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. Тематичне опитування. Контроль знань учнів з теми

  УРОК 35. Тема. Дія додавання. Закони додавання

  УРОК 36. Тема. Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа

  УРОК 37. Тема. Письмове додавання й віднімання багатоцифрових чисел

  УРОК 38. Тема. Перевірка додавання відніманням

  УРОК 39. Тема. Обчислення різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розширена задача на знаходження третього доданка

  УРОК 40. Тема. Додавання у випадку кількох доданків

  УРОК 41. Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі з буквеними даними

  УРОК 42. Тема. Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених у мірах довжини і маси

  УРОК 43. Тема. Круглі числа. Задачі з буквеними даними

  УРОК 44. Тема. Застосування способу округлення чисел при додаванні та відніманні. Задачі на 2 дії, які містять знаходження невідомого множника

  УРОК 45. Тема. Контрольна робота № 3

  УРОК 46. Тема. Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху

  УРОК 47. Тема. Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом

  УРОК 48. Тема. Прості та складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані

  УРОК 49. Тема. Геометричні тіла та їх назви

  УРОК 50. Тема. Дія множення. Закони множення

  УРОК 51. Тема. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

  УРОК 52. Тема. Множення у випадку кількох нулів у множнику

  УРОК 53. Тема. Контрольна робота № 4

  УРОК 54-55. Тема. Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові. Множення чисел, що закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу

  УРОК 56. Тема. Поняття про площу. Квадратний сантиметр

  УРОК 57. Тема. Правило обчислення площі прямокутника

  УРОК 58. Тема. Обчислення площі прямокутника

  УРОК 59. Тема. Одиниці вимірювання площі

  УРОК 60. Тема. Обчислення площі прямокутних ділянок

  УРОК 61. Тема. Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею і відомою стороною

  УРОК 62. Тема. Застосування палетки для знаходження площі непрямокутних фігур

  УРОК 63. Тема. Контрольна робота № 5

  УРОК 64, 65. Тема. Дія ділення. Властивості частки

  УРОК 66. Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові

  УРОК 67. Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням

  УРОК 68, 69. Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нуль

  УРОК 70. Тема. Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Елементи куба

  УРОК 71. Тема. Ділення іменованих чисел

  УРОК 72. Тема. Ділення складених іменованих чисел на прості іменовані числа

  УРОК 73. Тема. Знаходження значень виразів. Задачі на зустрічний рух

  УРОК 74-75. Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на зустрічний рух. Розгортка прямокутного паралелепіпеда

  УРОК 76. Тема. Контрольна робота № 6

  УРОК 77. Тема. Ділення багатоцифрових чисел на 10, 100, 1 000 з остачею. Задачі на спільну дію

  УРОК 78, 79. Тема. Дроби. Повторення матеріалу про частини

  УРОК 80. Тема. Ознайомлення з дробами

  УРОК 81. Тема. Задачі на знаходження дробу від числа

  УРОК 82, 83. Тема. Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа

  УРОК 84. Тема. Контрольна робота № 7

  УРОК 85. Тема. Використання переставного та сполучного законів множення

  УРОК 86. Тема. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні

  УРОК 87. Тема. Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні

  УРОК 88. Тема. Задачі на пропорційне ділення

  УРОК 89. Тема. Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа

  УРОК 90. Тема. Складання та розв’язання задач на пропорційне ділення

  УРОК 91. Тема. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа

  УРОК 92. Тема. Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа

  УРОК 93, 94. Тема. Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на круглі десятки

  УРОК 95. Тема. Письмове ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа (загальний випадок)

  УРОК 96. Тема. Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа

  УРОК 97. Тема. Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Ділення іменованих чисел

  УРОК 98. Тема. Контрольна робота № 8

  УРОК 99, 100. Тема. Повторення множення двоцифрових чисел на двоцифрове

  УРОК 101. Тема. Множення багатоцифрових чисел на двоцифрове

  УРОК 102. Тема. Множення іменованих чисел на двоцифрове

  УРОК 103. Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії різних ступенів

  УРОК 104. Тема. Множення багатоцифрових чисел на трицифрове

  УРОК 105, 106. Тема. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові, яке містить у середині 0

  УРОК 107-108. Тема. Ділення трицифрових чисел на двоцифрове

  УРОК 109. Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове

  УРОК 110. Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове. Перевірка ділення множенням

  УРОК 111. Тема. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка

  УРОК 112-113. Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі

  УРОК 114. Тема. Ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць

  УРОК 115. Тема. Ділення складених іменованих чисел на двоцифрове

  УРОК 116. Тема. Сумісні дії різних ступенів з багатоцифровими числами

  УРОК 117. Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії різних ступенів

  УРОК 118. Тема. Сумісні дії з багатоцифровими числами

  УРОК 119. Тема. Контрольна робота № 9

  УРОК 120, 121. Тема. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове

  УРОК 122. Тема. Століття. Секунда. Таблиця одиниць вимірювання часу

  УРОК 123. Тема. Визначення знаменних дат і тривалості подій за календарем

  УРОК 124. Тема. Час. Заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і менших — більшими

  УРОК 125. Тема. Додавання й віднімання складених іменованих чисел, виражених у мірах часу

  УРОК 126-127. Тема. Задачі на час

  УРОК 128. Тема. Контрольна робота № 10

  УРОК 129. Тема. Натуральний ряд чисел. Будова натурального ряду чисел у десятковій системі числення. Порівняння чисел

  УРОК 130, 131-134. Тема. Величини. Метрична система мір. Додавання й віднімання багатоцифрових чисел

ЛІТЕРАТУРА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити