МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 10

Тема. Площина. Пряма. Промінь


Мета: сформувати уяву учнів про поняття «площина», «пряма», «промінь» як про уявні (абстрактні) поняття математики, які, крім цього, допомагають формувати уявлення учнів про нескінченність; навчити учнів будувати пряму і промінь, розпізнавати їх та виявляти точки, що належать чи не належать прямій (променю).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

- Учитель нагадує учням, що на попередніх уроках вони повторили поняття: «відрізок» («довжина відрізка»), «ламана», що відносяться до геометричних фігур, які можна виміряти. Але, крім таких фігур, існують фігури, що виміряти не можна, бо вони нескінченні. Можна уявити собі і виміряти лише їх частини (які і є відрізками). І про ці геометричні фігури піде мова далі.


II. Формування нових знань

Методичні рекомендації

1. Поняття «точка», «лінія», «поверхня».

Перш ніж розглядати з учнями поняття «площина», «пряма», «промінь», доцільно буде познайомити їх з описами більш загальних геометричних об'єктів: поверхня, лінія, точка.

— Кожне геометричне тіло має поверхню. Ось поверхня кулі (учитель гладить кулю долонею). Поверхня куба (показує) складається з шести квадратів. Іноді поверхню уявляють у вигляді дуже тонкої плівки (як мильні пузирі), але це не зовсім правильно, бо будь-яка плівка має товщину, а поверхня — ні. Поверхня — це межа між геометричним тілом і середовищем, що його оточує. Ось поверхня стола, поверхня стіни... Говорять про поверхню води в озері, поверхню Земної кулі.

Дві поверхні можуть перетинатись, у разі перетину вони утворюють лінію. Наприклад, дві поверхні стіни в класі перетинаються по лінії кута.

Лінія, так само, як і поверхня, не має товщини.

Перетин двох ліній утворює точку. Кінці лінії, також є точками. Тому точка, як і лінія, не має ні ширини, ні довжини, ні висоти.

2. Поняття площини.

Спираючись на поняття «поверхня», формуємо уявлення про поняття «площина» (як поверхня, уявлення про яку дають поверхня стола, стіна тощо) і поняття «нескінченності» площини (методичний прийом «уяви», що дану поверхню збільшили в багато разів), тобто властивість, яка означає, що площину можна продовжити в будь-якому напрямку на будь-яку відстань.

3. Поняття прямої і променя.

Викладання цього питання можна проводити за підручником, спираючись на рисунки, що подані в п. 4 підручника (с. 29, 30).

4. Належність точок прямим і променям.

Додатково слід зауважити, що точки як геометричні фігури можуть бути у певний спосіб розташовані щодо площини, прямої і променя, а саме належати чи не належати кожній з цих фігур. (Проілюструвати це можна за допомогою простих демонстрацій з навколишніх предметів.)


III. Закріплення матеріалу

Розв'язування вправ

1. Вправи за готовими рисунками: № 97, 101, 96.

2. Вправи на побудову геометричних об'єктів № 94; 99; 100.

3. Вправи на повторення № 118; 114.

4. Логічні вправи (рис. 5).

Знайдіть пропущене слово (число).Рис. 5


Методичні рекомендації

На початковому етапі закріплення вивченого матеріалу, коли проводиться фронтальна робота, доцільно попрацювати з рисунком, продубльованим на дошці.

Крім цього, щоб охопити всіх учнів роботою, доцільно проводити традиційну роботу з так званими сигнальними картками.


IV. Підсумок уроку

Виберіть з поданих слів ті поняття, про які йшлося на уроці і спробуйте пояснити, що вони означають: точка; число; цифра; довжина; пряма; лінія; поверхня; промінь; трикутник.


V. Домашнє завдання

п. 4, №№ 95; 98; 102; 119.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити