МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

Урок 102

Тема. Ділення десяткових дробів


Мета: домогтися засвоєння учнями алгоритму ділення десяткового дробу на натуральне число, встановити алгоритм перетворення звичайного дробу на десятковий; формувати навички розв'язання завдань, що передбачають ділення на натуральне число.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання і відтворення знань

1. Відповіді до завдань домашньої роботи вчитель записує на дошці, учні або в ході самоперевірки, або взаємоперевірки перевіряють якість виконання роботи, за необхідності коментуючи виконання найскладніших прикладів.

2. Після перевірки виконання завдань домашньої роботи учні самостійно виконують завдання аналогічного змісту і такого ж рівня складності (2 учні для перевірки виконують таке ж саме завдання за дошкою).


Самостійна робота

Варіант 1 [2]

1. Виконайте ділення:

1) 8, 61 : 7; 2) 7,68 : 24; 3) 170 : 8. [1) 8,48 : 4; 2) 8,28 : 36; 3) 35 : 14.]

2. Розв'яжіть рівняння: 12 × х = 88,8. [52х = 322,4]


II. Вдосконалення знань

Учитель нагадує учням, що = а : b, де а і b — натуральні числа, отже, поділивши чисельник а на натуральне b (знаменник), можемо отримати десятковий дріб. Тобто десятковим дробом тепер можемо записати не тільки дроби, що мають вигляд , а й деякі інші дроби (де b — не є розрядною одиницею): для цього треба лише поділити чисельник дробу на його знаменник.

Приклад (№ 936). = 3 : 4 =0,75

Завдання 1. Перетворити на десятковий дріб і запам'ятати:

; ; ; ; ; ; .

(= 0,5; = 0,25; = 0,2; = 0,4; = 0,6; = 0,8; = 0,125.)


III. Відпрацювання навичок

Розв'язання вправ

- На цьому уроці учні закріплюють знання алгоритму ділення на натуральне число і перетворення звичайного дробу на десятковий. Тому розв'язують задачі, що передбачають виконання цих дій: №№ 936; 929 (парні): 934 (4-6); також № 932, що передбачає сумісне виконання арифметичних дій з десятковими дробами і № 959 (повторення геометричного матеріалу).


IV. Підсумок уроку

Запитання до класу

1. Поясніть, як виконати ділення:

1) 2,7 : 3; 2) 5 : 2; 3) 184 : 10.

2. Поясніть, як записати десятковим дріб .


V. Домашнє завдання

п. 31, №№ 937; 935 (4-6); 933 (3; 4); 960.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити