МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

Урок 104

Тема. Ділення десяткових дробів


Мета: доповнити знання учнів правилом ділення десяткових дробів на 0,1; 0,01 і т. д. і закріпити знання загального правила ділення десяткових дробів; відпрацьовувати навички використання названих вище правил під час розв'язування задач, що передбачають виконання ділення десяткових дробів.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

1. Перевіряється розв'язання № 940 (1-6); 944 (1-3); 946; 958 (1), відповіді до яких у стислій формі записані на дошці.

2. Після перевірки відповідей і-роз'яснення незрозумілих моментів учні відповідають на запитання вчителя:

- Як поділити десятковий дріб на десятковий дріб?

- Як поділити десятковий дріб на натуральне число?

- Як поділити десятковий дріб на 10; 100; 1000 і т. д.?

- Чому дорівнює частка: 8,4 : 0,2; 0,08 : 0,4; 0,126 : 0,3; 1,2 : 0,06; 8,4 : 10; 1,88 : 100?


II. Вдосконалення знань

Учитель пропонує учням виконати завдання і проаналізувати відповіді.

Завдання. Використавши правило ділення десяткового дробу на десятковий дріб, обчисліть частку:

1) 27,2 : 0,1; 2) 27,2 : 0,01; 3) 27,2 : 0,001.

(Зрозуміло, що 27,2 : 0,1 = 272 : 1 = 272.

27,2 : 0,01 = 2720 : 1 = 2720.

27,2 : 0,001 = 27200 : 1 = 27200.)

Аналіз ситуації, що склалась, можна спростити, запропонувавши запитання:

- Що змінилось у частці стосовно діленого?

- Як ця зміна пов'язана з дільником?

Учні помічають, що при діленні 27,2 на 0,1 кома пересунулась на 1 цифру вправо, на 0,01 — на дві цифри вправо і т. д.)

Висновок. Отже, щоб поділити десятковий дріб на 0,1; 0,01; 0,001, треба перенести кому в діленому на стільки цифр вправо, скільки їх після коми в дільнику.

Приклад: 93,42 : 0,1 = 934,2 або а : 0,1 = а × 10 і т. д.

Тобто тепер ми знаємо, як поводитись при діленні десяткового дробу на:

1) натуральні числа (10nокремо);

2) десяткові дроби (0,1; 0,01; 0,001,... і т. д. окремо).


III. Закріплення знань. Формування вмінь

Розв'язування вправ

№№ 941; 939 (парні); 943 (4-6); 958 (2), 963 (2; 3), 988 (1).

- Коментар. Розв'язуючи перераховані різнопланові завдання, учитель повинен акцентувати роботу учнів на тому, що:

1) треба правильно використовувати вивчені правила й окремі їх випадки під час виконання обчислень;

2) ділення десяткових дробів серед інших арифметичних дій із десятковими дробами виконується майже так, як дії з натуральними числами, тому форма запису і спосіб обчислень майже не зміниться;

3) арифметичні дії з десятковими дробами є лише інструментом для розв'язування інших задач (текстових, рівнянь і т. д.)


IV. Підсумок уроку

Бліц-тест

Виконайте ділення:


Варіант 1

Варіант 2

1. 84,6 : 0,1,

1. 0,73 : 0,01.

1) 846;

1) 7,3;

2) 8,46;

2) 73;

3) 84,6;

3) 0,073;

4) 0,846.

4) 730.

2. 0,72 : 0,9.

2. 0,039 : 0,13.

1) 0,8;

1) 3;

2) 0,08;

2) 0,3;

3) 8;

3) 0,26;

4) 0,62.

4) 30.

3. 89,6 : 28.

3. 33,28 : 52.

1) 32;

1) 6,4;

2) 3,2;

2) 0,64;

3) 0,32;

3) 0,064;

4) 3,02

4) 640


V. Домашнє завдання

п. 31 №№ 942; 948 (3); 964 (1; 2); повторити п. 22; приклад 1-3.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити