МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

Урок 106

Тема. Ділення десяткових дробів


Мета: завершити формування основних умінь теми: виконання ділення десяткових дробів окремо і сумісно з іншими арифметичними діями; здійснити діагностику засвоєння знань і умінь на цьому етапі вивчення теми.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Хід уроку

І. Розминка

Усні вправи

1. Заповніть ланцюжок обчислень:

2. На полиці супермаркету стояло 630 банок консервів, з яких 0,3 становили овочеві консерви. Скільки банок овочевих консервів стояло на полиці?

3. Цукор становить 0,3 маси абрикосів. Скільки кілограмів абрикосів містять 12 кг цукру?

4. У скільки разів число:

1) 36 більше за 1,2;

2) 7 більше за 5;

3) 0,8 менше від 16;

4) 0,03 менше від 1,5?

5. Заповніть таблицю:


Власна швидкість

Швидкість течії

Швидкість за течією

Швидкість проти течії

25 км/год.

2,5 км/год.12,7 км/год.


16,3 км/год.II. Перевірка домашнього завдання

Учитель пропонує учням серед закодованих чисел (кожному числу ставиться відповідно певна літера) знайти правильні відповіді до вправ домашньої роботи в такому порядку: № 950; 952; 954; 956; 983; 964 (3) і скласти ключове слово [«яблуко»]

Числа, записані на дошці:


32

96

12

3,2

1250

768

125

1200

116,28

11,1

257,3

3,8

М

Б

В

Я

Л

Н

І

У

К

О

Г

А


III. Відпрацювання навичок. Розв'язування вправ

- Коментар. Цей урок є шостим у темі «Ділення десяткових дробів», тому основні вміння, передбачені програмою, мають бути сформованими. Завдання уроку полягає в повному повторенні та узагальненні знань і вмінь учнів, тому на уроці повинні бути розв'язані завдання таких типів:

1) Приклади на всі арифметичні дії з десятковими дробами: №961 (приклади 1 і 2 можна виконати за варіантами).

2) Рівняння, що передбачають застосування кількох правил, що виражають залежності між компонентами арифметичних дій: № 963 (11; 12).

3) Задачі на знаходження числа за його дробом і знаходження дробу від числа: додаткова задача 1.

Додаткова задача 1

Маса колібрі — найменшої пташки на Землі — 1,8 г, що складає 0,0002 маси страуса— найбільшого птаха. Маса півня становить 0,05 маси страуса. Знайдіть масу страуса і масу півня.

- Всі завдання, окрім № 989, є стандартними, тому роботу з їх виконання треба організувати так, щоб якомога більшу частину роботи учні виконувати самотужки. (Можна організувати роботу за варіантами, записати кодовані відповіді — після виконання кожного завдання учень шукає отриману відповідь у наведеному запису, що містить кілька чисел. Якщо число, отримане учнем, є серед наданих, — він переходить до наступного завдання, якщо ні, — перевіряє своє розв'язання і шукає помилку, також можна залучити до роботи «консультантів» — 6 учнів, які розв'язують по одному завдання за дошкою, і коментують розв'язання).

№ 989 після виконання попередніх вправ розбирається фронтально.

№ 989. Розв'язання. Вся книжка — 1, тому якщо хлопчик прочитав 0,35, а потім ще 0,1 книжки, всього він прочитав 0,35 + 0,1 = 0,45 книжки. Половина книжки — це , або 0,5 книжки, тобто 0,45 книжки менше від 0,5 книжки на 0,5 - 0,45 = 0,05 книжки, що становить 15 сторінок.

Отже, 0,05 = книжки становить 15 сторінок, а вся книжка:

15 : 5 × 100 = 300 (сторінок).

Відповідь. 300 сторінок.


IV. Контроль засвоєння знань

Самостійна робота

Варіант 1 [2]

1. Виконайте дії: 1,24 : 3,1 + 12 : 0,25 – 2 : 25 + 18 : 0,45.

[1,29 : 4,3 + 18 : 0,15 + 9: 45 - 1,4 : 0,35]

2. Розв'яжіть рівняння: (1,24 – х) × 3,6 = 3,888. [(х + 7,2) × 4,2 = 30,996]

(Під час роботи кожний учень заповнює лист відповідей, який залишається у нього після того, як роботу буде здано на перевірку.)


V. Підсумок уроку

По закінченні виконання роботи учні здають зошити, записавши листи відповідей і учитель називає правильні відповіді, з'ясовуючи, які завдання (частини завдань) викликали труднощі в учнів з тим, щоб звернути на них увагу на наступних уроках з вивчення теми.


VI. Домашнє завдання

п. 31, №№ 962; 964 (4; 6); 985; 987.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити