МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

Урок 107

Тема. Ділення десяткових дробів


Мета: сформувати уміння учнів застосовувати знання та вміння щодо арифметичних дій з десятковими дробами до розв'язання задач на складання і розв'язання рівнянь.

Тип уроку: застосувань знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Розминка

Усні вправи

1. Якому з наступних чисел дорівнює частка 243,56 : 100?

1) 24356; 2) 2435,6; 3) 2,4356; 4) 0,24356; 5) 243560; 6) 24,356.

2. Якому з наступних чисел дорівнює частка 89,7 : 0,1 ?

1) 8,97; 2) 897; 3) 0,897; 4) 8970.

3. Розв'яжіть рівняння:

1) х : 120 = 0,3;

2) = 6;

3) = 0,8;

4) х × 1,1 = 11,11.

4. Від села до станції 2 км. Чи встигне пішохід на поїзд, якщо вирушить на станцію зі швидкістю 2,5 км/год. за 0,6 год. до відходу поїзда?


II. Перевірка домашнього завдання

- Оскільки домашні вправи дублюють завдання попередньої класної роботи і самостійної роботи, на перевірку домашнього завдання можна витратити мінімум часу, розібравши тільки №№ 985, 987.


III. Актуалізація опорних знань
Запитання до класу

1. Спростити вираз: 10х – х; 10х – 0,1х; 10х – 0,2х + х.

2. У скільки разів збільшиться (зменшиться) дріб 2,4, якщо:

1) кому перенести через одну цифру вправо;

2) через одну цифру вліво?

На скільки зміниться дане число при цьому?

3. Складіть задачу за схемою і розв'яжіть її (рис. 135)


Рис. 135


IV. Розв'язування задач

- 1. На цьому уроці розпочинається цілеспрямована робота з підготовки учнів до тематичної контрольної роботи (ті задачі, що треба розв'язати на уроці, включені до тематичного оцінювання).

Отже, необхідно ретельно розібратися з процесом руху (фізичний зміст), що розглядається в №№ 967, 969, 971.

Якщо фізичний зміст учням зрозумілий, треба переконати їх, що найкращий спосіб розв'язання цих і подібних їм задач — складання і розв'язання рівняння. (Для цього можна одну з задач спробувати розв'язати двома способами за арифметичними діями і розв'язанням рівняння). При цьому бажано для зразка одну із задач розв'язати і записати повністю, а до розв'язання інших зробити окремі записи.

2. Якщо вистачить часу, можна продовжити роботу учнів над вдосконаленням умінь використовувати арифметичні дії і розв'язувати за їх допомогою рівняння: учні розв'язують №№ 965 (1; 2), 957(3) і додаткові задачі 1,2.

Додаткові задачі

1. Зі срібла можна виготувати найтонший дріт, 1,8 км якого мають масу 1 г. 3 1г платини можна виготувати дріт довжиною 60 км. Чи зможе кожен з вас утримати в руці моток срібного та платинового дроту такої довжини, щоб протягнути її до Місяця (відстань до Місяця — 340 тис. кілометрів)?

2. Зріст людини археологи можуть визначити навіть за окремими кістками. Наприклад, довжина малої берцової кістки становить 0,22 зросту людини, а ліктьова кістка складає 0,16 зросту людини.

1) Під час розкопок знайшли малу берцову кістку довжиною 39,9 см. З'ясуйте, якого зросту була людина?

2) Як можна довести, що ліктьова кістка довжиною 20,3 см не могла належати тій самій людині?


V. Підсумок уроку

Якій з наведених схем (рис. 136) відповідає рівняння (х – 2,5) × 3 = 15?

/span>

Рис. 136


VI. Домашнє завдання

п. 31, №№ 968; 970; 966(1; 2).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити