МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

Урок 108

Тема. Ділення десяткових дробів


Мета: продовжити роботу щодо вдосконалення вмінь учнів виконувати арифметичні дії з десятковими дробами та застосовувати їх. для розв'язування задач складанням рівняння і текстових задач геометричного змісту.

Тип уроку: застосування знань, вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Розминка

Усні вправи

1. Обчисліть:


1) 1,45 + 0,15,

2) 9,8 – 5,9,

3) 30 × 0,01;

4) 0,2 × 50;

× 4,

: 1,3;

+ 2,4;

: 2,5;

+ 0,8,

+ 1,8;

: 0,9;

+ 0,8;

: 0,8;

× 2;

: 0,1;

× 5.

?

?

?

?

2. Спростіть вираз:

1) 0,5х – 0,3x ;

2) х – 0,96х;

3) 2у – 1,3у;

4) 3,76х + 4,24х.

3. Чому дорівнює ширина прямокутника, якщо його площа 9 см2, а довжина 6 см?

4. Ластівка живе до 9 років, що складає:

1) 0,3 років життя жайворонка;

2) 0,2 років життя чайки;

3) 0,25 років життя голуба. Визначити тривалість життя цих птахів.


II. Перевірка домашнього завдання

№№ 968, 970 — розв'язання задач записати заздалегідь на дошці.

№968

х м/хв. — швидкість кролика.

№ 970.

х км/год. — швидкість другого.

(х + 9,6) × 12 = 136,8;

х + 9,6 = 136,8 : 12;

х + 9,6 = 11,4;

х = 11,4 – 9,6;

х = 1,8.

Відповідь. 1,8 м/хв.

(10,2 – х) × 6 = 36,6;

10,2 – х = 36,6 : 6;

10,2 – х = 6,1;

х = 10,2 – 6,1;

х = 4,1.

Відповідь. 4,1 км/год.


III. Удосконалення вмінь. Розв'язування задач

Учитель. Любі діти, ви вже знаєте, що багато задач на рух можна розв'язувати, склавши і розв'язавши відповідне рівняння, сьогодні ми з вами розглянемо задачі іншого типу, для розв'язання яких найзручніше скласти і розв'язати рівняння. Але спочатку вам потрібно відповісти на запитання.

1. Як зміниться десятковий дріб, якщо кому в ньому:

1) перенести вліво через 1, 2, 3 і т. д. цифри;

2) перенести вправо через 1, 2, 3 і т. д. цифри?

2. Як знайти, на скільки:

1) число 3,2 більше за 0,32;

2) число а більше за число b;

3) число 10a більше за а?

Після знаходження відповідей на запитання учитель разом з учнями розбирає розв'язання.


№ 990. Перед складанням рівняння треба перевірити, чи зрозуміли умову задачі учні. Тому вчитель ставить запитання до класу:

- Як зміниться шуканий дріб, якщо перенести кому в ньому на 1 цифру вправо? (Збільшиться в 10 разів)

- Як знайти, на скільки збільшиться дріб? (Від більшого значення відняти менше)

- Чому дорівнює різниця за умовою задачі?

№ 990. Розв'язання. Нехай х — шуканий десятковий дріб, тоді нове число – 10х, а їх різниця 10х – х, що за умовою задачі дорівнює 62,01. Складемо і розв'яжемо рівняння:

10х – х = 62,01;

9х = 62,01;

х = 62,01 : 9;

х = 6,89.

Отже, шукане число — 6,89.

Відповідь. 6,89.

По закінченні розв'язування № 990 учнем пропонується розв'язати аналогічну задачу, складену вчителем, і після розв'язання якої вчитель запитує учнів, чи не зможуть вони пояснити, як учитель (автори підручника) складали ці задачі. (Беремо будь-який десятковий дріб, множимо його на 10, потім знаходимо різницю більшого і меншого значень — це і є число, що показує, на скільки збільшився дріб). Після цього вчитель говорить учням, що одна з частин домашнього завдання буде саме на складання задачі зі змістом, аналогічним до змісту задачі № 990.

По завершенні розбору цього моменту учням пропонується розв'язати задачі з геометричним змістом на всі дії з десятковими дробами (№№ 977,979) та розв'язати рівняння № 965 (3; 4) і приклад на всі дії з десятковими дробами.

Обчислити значення виразу:

(33,77 : 1,1 + 1,242 : 0,27) × 1,4 – 4,1.


IV. Підсумок уроку

Яке з рівнянь відповідає умові задачі?

Якщо деякому десятковому дробу перенести кому на 2 цифри вправо, вона збільшиться на 99,99:

1) 10x – x = 99,99;

2)100х – х = 99,99;

3)10х + х = 99,99.


V. Домашнє завдання

Учитель попереджує учнів, що наступний урок присвячується підготовці до контрольної роботи, тому слід повторити п. 31,32, № 872, скласти задачу, аналогічну до № 990, 966 (3; 4).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити