МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 14

Тема. Порівняння натуральних чисел


Мета: повторити означення дії порівняння чисел і правил порівняння чисел, а також спосіб запису результату порівняння чисел за допомогою нерівності; доповнити знання учнів правилом порівняння чисел за допомогою координатного променя; відпрацювати навички порівняння натуральних чисел за допомогою правила і координатного променя.

Тип уроку: повторення та систематизація знань.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

(Перевірка домашнього завдання)

Усні вправи

1. Яким числам відповідають точки М, N, P, K, T, F на рис. 1612. Скільки одиничних відрізків треба відкласти від початку координатного променя, щоб позначити на ньому число: а) 5; б) 178; в) 1234 567?

3. Назвіть усі одноцифрові числа, які на координатному промені розташовані: а) праворуч від числа 6; б) ліворуч від числа 6.

4. На рисунку 17 подано шкалу часу від 0 до 25 днів. Яка з точок відповідає 25 дням?II. Повторення і систематизація доповнення знань
Методичні рекомендації

Оскільки в початковій школі учні навчилися порівнювати натуральні числа, то під час викладання основної частини теми (правило порівняння чисел) не виникає ніяких ускладнень.

Новим на цьому етапі є порівняння чисел за допомогою координатного променя. Але, враховуючи пропедевтичні вправи, виконані на попередньому уроці (№№ 129; 130; 132), сприйняття і засвоєння правила порівняння чисел за допомогою координатного променя також не повинно складати труднощів для учнів.

Щодо записів результатів порівняння чисел, деякі труднощі можуть виникнути під час уведення поняття «подвійної нерівності», і особливо під час читання учнями подвійних нерівностей. Але, враховуючи кількість вправ на відпрацювання цих навичок, сподіваюсь, і цю проблему буде розв'язано.


III. Відпрацювання навичок
Усні вправи

1) Яке з чисел 617 і 716 розташоване на координатному промені ліворуч?

2) Яке з чисел 304 і 403 розташоване на координатному промені праворуч?

3) Які натуральні числа лежать на координатному промені між числами 2730 і 2 738?

4) № 151 (див. підручник).

5) №157 (1; 2).

Розв’язування вправ

1) Запис нерівностей, подвійних нерівностей: № 152, 165.

2) Правило порівняння натуральних чисел №153 (1, 3, 5, 7, 9); 155; 157 (3; 4); 160.

3) Порівняння чисел за допомогою координатного променя № 159.


IV. Підсумок уроку


V. Домашнє завдання

п. 6, №№ 154; 156; 161; на повторення № 174 (1; 3); 175.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити