МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 15

Тема. Розв’язування задач


Мета: закріпити знання правил порівняння натуральних чисел; відпрацювання навичок застосування правила порівняння чисел, а також використання для цього властивостей координатного променя; сформувати вміння робити відповідні символічні записи порівняння чисел; перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів у ході виконання типової самостійної роботи.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання та актуалізація знань учнів

Класу пропонується відповісти на запитання:

- Що означає «порівняти» два різних натуральних числа?

- За допомогою яких знаків записують результати порівняння двох чисел? Як називають відповідні записи?

- Чи можна порівняти одночасно три числа? Як записати результат порівняння чисел 13, 15, 20?

- Як порівняти два багатоцифрових числа, якщо:

1) кількість цифр у їх записах різна;

2) кількість цифр у їх записах однакова?

- Отже, з чого потрібно починати порівняння багатоцифрових чисел?

- Як можна порівняти два натуральних числа, які розташовані на координатному промені?


II. Відпрацювання навичок. Розв'язування вправ

1. Порівняння чисел за допомогою координатного променя

1) Накресліть координатний промінь і відмітьте на ньому точки, що зображують числа а) 2; 5; 9; б) 1; 8; 3; в) 4; 0 і 7 (візьміть одиничний відрізок, що дорівнює 1 см).

Порівняйте числа, результат запишіть у вигляді подвійної нерівності.

2) № 164. [Треба вимагати від учнів кожного разу давати пояснення, наприклад «число а лежить ліворуч від 5, отже, а < 5».

Після виконання завдань, поданих у підручнику, можна додатково запропонувати виконати порівняння 3-х чисел, наприклад а, 5 і b. У цьому випадку коментар учнів у ході виконання вправ може бути таким: «Число 5 лежить праворуч від а, але ліворуч від b, отже, а < 5 < b» або «5 лежить між числами а і b, тому а < 5 < b».]

2. Застосування правил порівняння натуральних чисел:

№ 168 (перед розв'язанням цієї вправи можна запропонувати учням ознайомитись із прикладами 1 на с. 44.)

№ 170 (звернутись до прикладу № 2 на с. 44.)


III. Самостійна робота (Типові завдання)

Варіант 1

1. Яке з наведених чисел розташоване на координатному промені праворуч від інших?

1) 70 070; 2) 70 770; 3) 70 707; 4) 70 007.

2. У якій з наведених пар чисел замість зірочки (*) слід поставити <?

1) 102 304 * 12 345; 2) 2 002 * 204; 3) 0 * 132; 4) 179 * 0.

3. Яку з наведених цифр треба поставити замість кожної зірочки, щоб нерівність * 3 * 4 > 4 * 3 * була правильною?

1) 5; 2) 4; 3) 3; 4) 2.

4. Який із записів неправильний?

1) 701 701 < 701 107 < 710 017;

2) 710 710 < 717 100 < 771 070;

3) 107 107 < 107 701 < 170 071;

4) 100 177 < 100 717 < 100 771.


Варіант 2

1. Яке з наведених чисел розташоване на координатному промені ліворуч від інших?

1) 5500; 2) 5050; 3) 5005; 4) 5055.

2. У якій з наведених пар чисел потрібно замість зірочки поставити знак >?
1) 720 720 * 727 200;

3. 2) 722 772 * 727 272;

3) 700 720 * 700 072;

4) 722 277 * 772 227.

4. Яку з наведених цифр слід поставити замість кожної зірочки, щоб нерівність 5 * * 2 < 5 * 2 * була правильною? 1) 6; 2) 1; 3) 3; 4) 4.

5. Який із записів неправильний?

1) 987 < 789 < 879;

2) 508 < 580 < 581;

3) 32 + 70 < 320 < 320 + 7;

4) 50 055 < 50 505 < 555 005.

[Коди відповідей: варіант 1: 1. 2) 2. 3) 3. 1) 4. 1) ; варіант 2: 1. 3) 2. 3) 3. 2) 4. 1)]


IV. Домашнє завдання

№№ 169; 171; 139; 34. Повторити п. 1-6 .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити