МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 16

Тема. Натуральні числа


Мета: систематизувати одержані знання учнів про читання і запис, порівняння і зображення натуральних чисел на координатному промені, а також про основні властивості найпростіших геометричних фігур; відкоригувати знання і вміння учнів з метою підготовки їх до тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: систематизація і корекція знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Учням пропонується виконати усні вправи, які вчитель може підібрати, враховуючи помилки, яких припустились учні під час виконання самостійних робіт.

Усні вправи (фронтальна робота із сигнальними картками)

1. Прочитайте число 2 400 000 000.

1) Двадцять чотири мільярди;

2) два мільйони чотириста тисяч;

3) два мільярди чотириста мільйонів;

4) двісті сорок мільйонів.

2. Яке з наведених чисел дорівнює кількості відрізків, зображених на рис. 18?
1) 6; 2) 5; 3) 4; 4) 1.

3. Яка довжина відрізка АВ на рис. 19, якщо AN = 10 см; MN = 3 см; MB = 5 см?


1) 18 см ; 2) 2 см ; 3) 12 см; 4) 8 см.

4. Які з наведених нерівностей є правильними?
1) 453 < 601;

2) 195 < 201;

3) 983 < 799;

4) 2 034 > 2 304.


II. Систематизація знань учнів. Закінчення формування вмінь і відпрацювання навичок

- Оскільки основна мета уроку — підготувати учнів до тематичної контрольної роботи з теми «Натуральні числа», у ході підготовки доречно буде не просто розв'язувати завдання, подібні до тих, що будуть в тематичній контрольній роботі, а скомпонувати на їх основі декілька задач — завдань, послідовне виконання яких учнями можна провести у формі напівсамостійної роботи з поетапною перевіркою результатів і аналізом, і виправленням досліджених учителем помилок. (Картки із завданнями слід роздати учням, щоб не затримувати роботу сильних учнів.)

Завдання 1

1) Запишіть цифрами числа:

а) три мільйони шістдесят сім тисяч двадцять п'ять;

б) шість мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят два.

2) Порівняйте записані числа. Яке з цих чисел лежить на координатному промені ліворуч? Зробіть відповідний запис.

3) Яку цифру можна поставити замість першої цифри числа, щоб:

а) знак нерівності в п. 2 не змінився;

б) знак нерівності в п. 2 змінився на протилежний?

Завдання 2

1) Побудуйте координатний промінь. Позначте одиничний відрізок завдовжки 1 см. Позначте на ньому точки, що зображують числа 1; 3; 7. Яка з точок лежить між двома іншими?

2) Порівняйте числа. Результат запишіть у вигляді подвійної нерівності.

3) Назвіть усі натуральні числа, що лежать між числами 1 і 7 на координатному промені. Як це можна записати?

Завдання 3. (За готовим рисунком 20)1. Назвіть кількість усіх відрізків, які ви бачите на рисунку. Виміряйте довжини відрізків AC ; CD, BD, АВ. Зробіть відповідні записи.

2. Нехай АС = 6 см; CD в два рази менший від AC, BD на 2 см коротший від АС. Чому дорівнює відстань від точками А і В?

3. Нехай АВ = 23 см. Чи може бути AC = 15 см, DB = 12 см? Як треба змінити рисунок 20, щоб умови задачі виконувались? Знайдіть для цього випадку CD.

4. Нехай на рис. 20 АС = 4 км, BD = 3 867 м. Порівняйте відрізки АС і BD. Додатково № 177.


III. Домашнє завдання

Повторити пп. 1-7; №№ 163,157 (1, 3), 131, 71, 28.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити