МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 17

Тема. Тематична контрольна робота № 1


Мета: з'ясувати ступінь засвоєння учнями знань з теми «Натуральні числа».

Тип уроку: перевірка знань, умінь, навичок.

Хід уроку

І. Тематична контрольна робота № 1

Варіант 1

1. Запишіть цифрами число: 1) сімдесят п'ять мільярдів триста вісімдесят три мільйони вісімсот-сімдесят дві тисячі триста п'ятдесят два; 2) двісті один мільйон тридцять вісім тисяч одинадцять.

2. Порівняйте числа: 1) 3 286 і 3 312; 2) 937 811 і 800 001.

3. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 1; 2; 5; 9.

4. Накресліть відрізок CD, довжина якого 5 см 3 мм, позначте на ньому точку А. Запишіть, які відрізки при цьому утворились, і виміряйте їх довжини.

5. Точка М належить відрізку АВ, AM = 13 см, відрізок ВМ на 18 см довший за відрізок AM. Знайдіть довжину відрізка АВ.

6. Запишіть усі можливі цифри, які можна поставити замість зірочки, щоб утворилась правильна нерівність: 1) 534* > 5 346; 2) 18*3 < 1836.

7. На відрізку MN завдовжки 23 см. позначили точки А і В так, що АМ = 16 см, BN = 13 см. Чому дорівнює довжина відрізка АВ?

8. Порівняйте: 1) 5 км і 4 999 м; 2) 307 кг і 5 ц.


Варіант 2

1. Запишіть цифрами число: 1) сімдесят п'ять мільярдів двісті сімдесят два мільйони триста п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот двадцять один; 2) п'ятсот дев'ять мільйонів вісімдесят сім тисяч дванадцять.

2. Порівняйте числа: 1) 2 451 і 2 449; 2) 13 537 703 і 1 353 773.

3. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому числа 1; 5; 7; 11.

4. Накресліть відрізок КТ довжиною 7 см 6 мм; позначте на ньому точку N. Запишіть, які відрізки при цьому утворились та виміряйте їх довжини.

5. Точка S належить відрізку АВ, причому AS = 17 см, відрізок BS на 8 см коротший за відрізок AS. Знайдіть довжину відрізка АВ.

6. Назвіть усі цифри, які можна поставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність: 1) 473* < 4 732; 2) 5 *37 > 5 723.

7. На відрізку EF довжиною 37 см позначили точки М і N так, що ЕМ = 21 см, FN = 23 см. Чому дорівнює довжина відрізка MN ?

8. Порівняйте: 1) 6 987 м і 7 км; 2) 3 ц і 302 кг.


II. Домашнє завдання

c. 15-17; 27-28; 34-36. Ознайомитись з додатковим матеріалом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити