МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 2

Тема. Повторення курсу початкової школи


Мета: повторити назву компонентів дій множення і ділення, залежність між компонентами цих дій і поняття числового виразу, правила порядку виконання дій під час знаходження значень числових виразів.

Тип уроку: повторення; систематизація знань учнів.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Усне фронтальне опитування

- Як називаються числа в запису: 35 + 7 = 42; 48 – 9 = 39?

- Як перевірити, чи правильні ці записи?

- Як знайти невідоме число х кожної з рівностей: х + 30 = 40; х – 30 = 40;

40 – х = 30? Чому?


II. Повторення і систематизація знань

Як виконується множення? Як виконується ділення? Учні відповідають на запитання (виконують завдання).

- Прочитайте вираз і знайдіть його значення:
а) 20 × 7; б) 30 × 9; в) 5 × 40; г) 24 : 8; д) 60 : 6; є) 72 : 9?

- Як називаються числа при множенні? Як перевірити, чи правильно виконано множення?

- Як називаються числа при діленні? Як перевірити, чи правильно виконано ділення? Чи завжди можна виконати ділення?

Після отримання відповідей учням пропонуються для виконання усні вправи.

1. Знайдіть добуток: 12 і 4; 5 і 20; 13 і 6; 10 і 100.

2. Поділіть: 36 на 12; 55 на 11; на 8 число 96.

3. Біля школи ростуть каштани і тополі: каштанів — 7, а тополь у 3 рази більше. Скільки всього дерев росте біля школи?


ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ І РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЙ ПІД ЧАС ДІЛЕННЯ І МНОЖЕННЯ

Запитання до класу

- Як знайти невідомий множник х, якщо відомий добуток двох чисел 36 і один з множників 4? (4 × х = 36; х = 36 : 4, х = 9)

- Як знайти невідоме ділене у, якщо відома частка 7 і дільник 5? (у : 5 = 7; у = 7 × 5; у = 35)

- Як знайти дільник к, якщо відоме ділене 15 і частка 3? (15 : k = 3; k = 15 : 3;k = 5)

Отже, щоб знайти:

✵ невідомий множник, треба...

✵ невідоме ділене, треба...

✵ невідомий дільник, треба...

Усні вправи

Розв'яжіть рівняння:

а) 7 × х = 28;

б) у – 5 = 40;

в) 9 × а = 45;

г) х : 6 = 3;

д) k : 10 = 6;

е) 30 : y = 5;

ж) 54 : k = 6.


ЧИСЛОВІ ВИРАЗИ

Розв'яжіть задачу.

У трьох клітках по 2 кролики, а в чотирьох клітках — по 3 кролики. Скільки всього кроликів у клітках?

Розв'язання. У перших трьох клітках було 3 × 2 кролики, а в других чо тирьох — 4 × 3 кролики. А всього в клітках було 3 × 2 + 4 × 3 кроликів.

- Як називаються такі (як 3 × 2 + 4 × 3) записи?

- Як буде названо те число (3 × 2 + 4 × 3 = 18), що отримаємо в результаті виконання дій?

- В якому порядку треба виконувати дії в числовому виразі (3 × 2 + 4 × 3)? А в інших видах числових виразів?

Отже:

✵ числовий вираз показує, які дії і в якому порядку треба виконати над числами, що входять до його складу;

✵ число, що отримаємо в результаті виконання дій,— значення число вого виразу.

Правила порядку виконання дій під час обчислення значень числових виразів:

1) якщо у виразі немає дужок, то спочатку виконують дії II ступеня (множення і ділення), а потім дії І ступеня (додавання і віднімання) в тому порядку, як вони записані;

2) якщо у виразі є дужки, то спочатку виконують дії в дужках.


Усні вправи

1. Обчисліть:

а) 12 × 5 + 1;

б) 12 × 5 – 1;

в) 12 × (5 + 1);

г) 12 × (5 – 1);

д) 12 : (5 + 1);

е) 12 : (5 – 1).

2. Обчисліть:

а) 600 – 200 + 400 – 700 + 300;

б) 800 : 4 × 3 : 100 × 5.


III. Відпрацювання навичок

Розв'язання завдань № 46 (1-3); (6-8), № 47 (1; 2).

1. Знайдіть невідоме число і зробіть перевірку:

а) х – 81 = 1458;

б) у : 59 = 708;

в) 4200 : k = 28.

2. У запису 7 × 9 + 12 : 3 – 2 розставте дужки так, щоб значення числового виразу дорівнювало : а) 23; б) 75.

3. У запису 1*2*3*4*5 запишіть * знаками дій і розставте дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало 100.


IV. Домашнє завдання

п. 1, № 15; п.2, № 49.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити