МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 23

Тема. Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання


Мета: закріпити засвоєння учнями означення віднімання двох натуральних чисел, властивостей нуля під час віднімання та знання властивостей віднімання натуральних чисел; завершити відпрацювання навичок застосування названих знань; перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Обладнання: схема-таблиця «Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання».

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань

- Розв'язання домашніх вправ може бути записано схематично за дошкою або ж за готовою умовою заповнюються відповіді під час фронтальної перевірки домашнього завдання (доречною може бути робота з сигнальними картками учнів та набором цифр). (Особливо звернути увагу учнів на №№ 245, 247.)

Усні вправи

1. Що означає відняти: 1) від 16 число 9; 2) число 12 від 19?

2. На скільки сума чисел 72 і 28 є більшою за їх різницю?

3. Серед виразів знайдіть рівні та обчисліть їх значення:

1) 24 – (14 + 7);

2) (24 – 14) – 7;

3) (24 + 17) – 14;

4) (24 – 14) + 17.

4. У п'ятому класі навчається 2 її хлопчик, що на 7 більше, ніж дівчаток. Скільки учнів у цьому класі?

5. Яке найменування треба поставити замість ..., щоб рівність була правильною?

1) 7 грн. 35 к. – 535 ... = 1 грн.;

2) 3 км 520 м + 2 480 ... = 6 км;

3) 15... 4т 200 кг =10 т 400...

6. Знайдіть довжину відрізка CD (рис. 21).II. Відпрацювання навичок

- Оскільки увесь теоретичний матеріал теми викладено на попередніх двох уроках, то цей урок треба відвести під розв'язування різних видів вправ. Подальше відпрацювання навичок віднімання багатоцифрових натуральних чисел продовжується у процесі розв'язання вправ 211 (7, 8) та 221 (1,3).

Розв'язування задач на віднімання натуральних чисел. Можна запропонувати такі номери: № 226 (перед розв'язанням доречно буде знову звернутись до № 6 усних вправ і спробувати «намалювати» умову задачі за допомогою відрізків (рис. 22)).


№ 228 є логічним продовженням задачі № 226.

Як варіант завдання на застосування властивостей віднімання для спрощення виразів можна запропонувати № 236 (1; 3; 6). Для дослідження можна запропонувати учням скласти вираз і спростити його. (Аналогічний № 193 з попередньої теми.) Оформлення записів у зошитах учнів може бути таким: № 236

1) а – b — різниця; (а + 8) – b = (a – b) + 8 — нова різниця, отже, вона більша від (а – b) на 8.

Під час розгляду більш складних випадків (якщо відомі властивості не можна застосувати, доречно буде розглянути відповідні приклади).

Додатково № 240; 250.


III. Контроль засвоєння знань
Самостійна робота
Варіант 1

1. Обчисліть:

1) 65 015 – 8 249;

2) 300 000 – 217 157.

2. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок дій:

1) (547 + 195) – 147;

2) 358 – (158 + 317).

3. Розв'яжіть задачу. За три дні в магазині було продано 219 кг апельсинів. За перший день було продано 85 кг, що на 19 кг більше, ніж за другий. Скільки апельсинів було продано третього дня? В який день було продано найбільше апельсинів?


Варіант 2

1. Обчисліть:

1) 85 147 – 7 239;

2) 1 000 000 – 987 654.

2. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок дій:

1) (817 + 659) – 159;

2) 973 – (149 + 473).

3. Розв'яжіть задачу. Петрик, Василько та Миколка пішли рибалити. Разом вони спіймали 195 рибок, причому Петрик спіймав 54 рибки, що на 15 більше, ніж Василько. Скільки риб спіймав Микола? Хто з хлопців найспритніший рибалка?


IV. Домашнє завдання

п. 8 № 227; 229; 212 (5); 220 (3); 237.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити