МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 28

Тема. Рівняння


Мета: формування поняття рівняння, кореня рівняння (розв'язку); вироблення навичок розв'язування рівнянь за правилами знаходження невідомих компонентів додавання і віднімання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиця-схема «Рівняння».

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Запитання до класу

1. До якого числа треба додати 17, щоб отримати 50? Як знайти це число?

(х + 17 = 50; х = 50 – 17; х = 33)

2. Від якого числа треба відняти 14, щоб отримати 66? Як знайти це невідоме число? (х – 14 = 66; х = 66 + 14; х = 80)

3. Яке число треба відняти від 100, щоб отримати 35? Як знайти це число? (80 – а = 35; а = 80 – 35; а = 45)

4. Прочитайте вираз, використовуючи слова «сума», «різниця»:

1) х + 34;

2) х – 54;

3) 206 – у;

4) (134 + х) – 583;

5) (х – 506) + 215;

6) (942 – а) – 126;

7) 475 – (х – 671);

8) 987 – (х + 364).


II. Формування знань

На основі розв'язаних усних вправ (невідомий шуканий компонент дії позначали буквами х, у, а) вчитель формулює поняття рівняння як рівності, в якій невідоме число позначене буквою. Після чого вчитель вивішує таблицю-схему «Рівняння» і подальші пояснення робить, спираючись на неї.

Рівняння

х + 78 = 100; х – 34 = 82 – рівняння;

х + 78 = 100; х = 22 — корінь, бо 22 + 78 = 100 — правильна рівність.

х = 23 — не є коренем, бо 23 + 78 = 100 — неправильна рівність.

Розв'язання рівнянь

1) , х = 100 – 78;

2) , х = 82 + 34;

3) , х = 108 – 96.

- Під час розглядання правил розв'язання рівнянь слід звернути увагу на те, що якщо замість якого-небудь компонента додавання або віднімання поставити не число, а вираз, то названі правила треба буде застосувати не один раз. Після цього зауваження за підручником розбирається розв'язання рівнянь такого вигляду (приклад 4 і 5 п. 10, с. 75).

На закріплення розібраних понять (корінь рівняння тощо) учні виконують усно № 281, 282.


III. Вироблення навичок

- Для успішного оволодіння навичками розв'язування рівнянь слід обов'язково вимагати від учнів формування правил знаходження невідомих компонентів дій.

Для фронтальної роботи пропонується № 284, 286 (1-6) і додаткові задачі 1 і 2.

Додатково

1. Знайдіть різницю коренів рівнянь:

1) (х + 320) – 243 = 454 і 912 – (р + 39) = 625;

2) (x – 120) – 763 = 610 і (1900 – k) – 279 = 1268.

2. 1) На автостанції було х машин. Коли з неї поїхали 27 машин і приїхали 19, то стало 63 машини. Скільки машин було на автостанції спочатку?

2) Якщо до числа а додати 13, то ця сума на 27 буде менша за число 50. Знайдіть а.


IV. Підсумок уроку

Після закінчення розв'язування вправ учитель ще раз нагадує учням зміст основних понять уроку (рівняння, корінь рівняння).


V. Домашнє завдання

§ 2, п. 10, №№ 283; 285 (1, 3); 287 (1, 2,4); 292.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити