МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 29

Тема. Рівняння


Мета: подальше відпрацювання навичок розв'язання рівнянь, що містять дії додавання і віднімання із застосуванням правил знаходження невідомих компонентів дій; формування вмінь складання рівнянь за умовою задачі.

Тип уроку: засвоєння навичок та вмінь.

Обладнання: таблиця «Рівняння».

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань

Запитання до класу

№ 283. При якому із значень букви х(b) рівняння

1) 234 – х = 220;

2) 72 : b + 13 = 19

стало правильною рівністю? [1) 14; 2) 12. Отже, вони є коренями рівнянь.]

№ 285 (1; 3). Між якими натуральними числами стоїть у натуральному ряду корінь рівняння 1) ?; 3)?. [1) 45 < 46 < 47; 2) 379 < 380 < 381]

№ 287 (1-3)

1) Який компонент дії віднімання невідомий у рівнянні? (Зменшуване 39 + х)

Як його знайти (39 + х = 78 + 84; 39 + х = 162)

За яким правилом знаходимо х із рівняння 39 + х = 162? (х — невідомий доданок; х = 162 – 39, х = 123)

2) Який компонент додавання невідомий у рівнянні (х – 83) + 316 = 425?

Як його знайти? (х – 83 — невідомий доданок; х – 83 = 425 – 316; х – 83 = 109).

3) За яким правилом знаходимо ліз рівняння х – 83 = 109? (Невідоме зменшуване х = 109 + 83; х = 192)

4) Який компонент віднімання невідомий у рівнянні 253 – (х – 459) = 138?

Як його знайти? (х – 459 – невідомий від'ємник; х – 459 = 253 – 138; х – 459 = 115)

За яким правилом знаходиться х із рівняння х – 459 = 115? (х — невідоме зменшуване; х = 115 + 459; х = 574)

№ 292. Як довго був Петрик у школі? (15 год. 20 хв. – 8 год. 15 хв. = 7 год. 5 хв.)

Як довго був Петрик на тренуванні? (7 год. 5 хв. – 5 год. 40 хв. = 2 год. 5 хв. – 40 хв. = 1 год. 65 хв. – 40 хв. = 1 год. 25 хв.)

Тобто після отримання всіх відповідей учні мають можливість звірити виконання домашніх вправ із зведеною таблицею відповідей (яку вчитель заповнює в ході опитування).


1

2

3

4

283

14

12285

46

380


287

123

192

574

292

1 год. 25 хв.

II. Актуалізація опорних знань

(можна спиратись на таблицю «Рівняння»)

Усне опитування

1. Наведіть приклад рівняння, в якому невідомий доданок.

2. Найдіть корінь цього рівняння і поясніть, чому це число є коренем?

3. Чи має корені рівняння х – х = 3? х – х = 8?

4. Сформулюйте правила, за якими розв'язують рівняння, що містять дії додавання і віднімання.


III. Мотивація діяльності учнів

У ч и т е л ь. Ви вже знаєте, що таке рівняння, що означає розв'язати рівняння, що містять дії додавання і віднімання. А чи замислювались ви над тим, навіщо нам вміння розв'язувати рівняння?

Річ у тім, що дуже багато різноманітних задач набагато простіше розв'язуються, якщо скласти і розв'язати рівняння, спираючись на їхню умову. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі складанням рівнянь.


IV. Формування вмінь

Задача. Катруся задумала число. Якщо від цього числа відняти 17, а до одержаної різниці додати 43, то утвориться 114. Яке число задумала Катруся?

Розв'язання

Нехай шукане число х.

Тоді після віднімання утворилось (х – 17), а після додавання (х – 17) + 43, що дорівнює 114 за умовою. Складемо рівняння: (х – 17) + 43 = 114.

(Розв'язування рівняння учні виконують самостійно, одного учня можна викликати розв'язати рівняння за дошкою.)

Відповідь. Катруся задумала число 88.

На закріплення цього моменту учні виконують №№ 288 (1; 2).

На уроці продовжується відпрацювання навичок розв'язування рівнянь (№№ 286 (7-9); 290 (1)).

- Якщо дозволяє час, можна запропонувати учням додаткові вправи, які формують уміння складати рівняння за змістом задач, де невідомі величини виражаються одна через іншу відношенням «більше на...», «менше на...».

Додаткові вправи

Запишіть у вигляді рівності:

1) В Олі було х груш, в Оленки — на 2 груші більше, а в Жені — на 3 груші менше, ніж у Олі. Разом у них було 14 груш.

2) Один токар виточив 7 деталей, другий на 5 деталей більше, ніж перший, а третій — на 3 деталі менше, ніж другий. Разом вони виточили 67 деталей.

3) Перша машина під час перевезення вантажу зробила п рейсів, друга — на 1 рейс менше, ніж перша, а третя — на 8 рейсів більше, ніж перша. Третя машина виконала стільки рейсів, скільки перша і друга разом.


V. Підбиття підсумків

Вміння складати і розв'язувати рівняння допомагають у розв'язанні задач. Спробуйте застосувати ці вміння, щоб відповісти на запитання: яку з літер слід обрати?

Логічна вправа:(х + 17) – 3 = 18

Г

АБВГДЕ
(8 – х ) + 19 = 22

?


VI. Домашнє завдання

п. 10, №№ 289; 287 (3; 5); 291 (1).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити