МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 35

Тема. Вимірювання кутів. Види кутів


Мета: ознайомити учнів із поняттям порівняння кутів і їх видами залежно від величини кутів; навчити розпізнавати прямі, гострі і тупі кути на рисунку та визначати вид кута за його градусною мірою.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Обладнання: демонстраційний транспортир; таблиця-схема «Кути. Види кутів», різнокольорові моделі розгорнутого кута, гострих кутів, прямих кутів; модель циферблата годинника.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Назвіть усі кути, що є на рисунку 47.2. На рис. 48 ABD = CBF = 100°. Обчисліть градусні міри кута ABF і DBF. Градусна міра якого кута дорівнює 180° (на рис. 48).3. Дано паперову модель кута (рис. 49). Як побудувати на ній зображення бісектриси кута: 1) за допомогою транспортира; б) без допомоги транспортира.4. Дані довжини відрізків: АВ = 4 см ;MN = 39 мм; РК = 1 дм 2 см. Розташуйте відрізки в порядку спадання їх довжин.


Наприкінці розв'язання усних вправ учитель пропонує класу запитання (для узагальнення знань).

1. Який кут називають розгорнутим?

2. В яких одиницях вимірюють кути?

3. Яка градусна міра розгорнутого кута?

4. Як називається прилад, що використовують для вимірювання кутів?

5. Який промінь називається бісектрисою кута?

6. На які частини ділить кут промінь, що проходить між сторонами кута?


ІІІ. Формування знань

1. Поняття рівних кутів. Запитання до класу

- Як встановити, чи рівні 2 відрізки (без накладання)? Що для цього треба знати? [Якщо довжини відрізків рівні, то й самі вони рівні.]

- Як встановити, чи рівні 2 кути (без накладання)? Що для цього треба знати про кути? [Рівні кути мають рівні градусні міри.]

- Якщо A = 30º, а кут B = 40º, чи рівні вони? Який кут більший? Який кут менший? [B > A, тому що 40° > 30°, A < В, тому що 30° < 40°].

- Як порівняти кути, маючи їх зображення? [Накласти один на другий, як показано на рис. 50 2 > 1].


2. Завдання класу

- Візьміть модель розгорнутого кута. Скільки градусів має цей кут? [180°]

- На які два кути ділиться розгорнутий кут бісектрисою? Побудуйте ці кути, використовуючи модель розгорнутого кута.

Два рівних кути по 90° будують так: модель розгорнутого кута складають навпіл, як показано на рис. 51.- Порівняйте моделі кутів, що лежать у вас на столах (тупі – одного кольору, гострі – іншого) з утвореним кутом. [Тупі – більші, гострі – менші.]

Учитель вивішує таблицю «Кути. Вимірювання кутів» (рис. 52).


AOB – розгорнутий кут AOB =180°

KMN – прямий

KMN = 90º

CDE – гострий CDE < 90º

Х Y К – тупий

90° < XYK < 180°


Рис. 52


Отже:

1) розгорнутий кут дорівнює 180°;

2) прямий кут дорівнює 180° : 2 = 90°;

3) гострий кут менший, ніж прямий (90°);

4) тупий кут більший, ніж прямий (90°), але менший, ніж розгорнутий (180°) (учні роблять відповідні записи в зошитах).


3. Первинне закріплення

Завдання 1. Розподіліть кути відповідно до понять: 90°, 180°, 35°, 135°, 179°, 91°, 89°, 1°.


розгорнутий

прямий

гострий

тупий


Завдання 2. Знайдіть довкола вас предмети, що містять прямі кути.

Завдання 3. Визначте вид кута, що утворюють годинникова і хвилинна стрілки годинника, який показує: 1) 9 год.; 2) 10 год.; 3) 19 год.; 4) 18 год.

Отже:

- Як називається кут, величина якого 90°? Як він позначається на рисунку?

- Який кут називають гострим?

- Який кут називають тупим?


III. Закріплення і вдосконалення знань. Формування вмінь

Розв'язання вправ

№313

№ 321. Повторити, що порівняння кутів зазвичай виконують, порівнюючи їх градусні міри.

№ 324. Повторити аксіому вимірювання кутів.

[Розв'язання. Промінь ОА проходить між сторонами кута ВОМ, отже, В OM = BOA + AOM, тому BOA = BOM – AOM = 90º – 62° = 28°;

ОА проходить між сторонами кута BOC, отже, BOC = BOA + AOC, тому AOC = BOC – BOA = 74° – 28° = 46°.

Відповідь. AOC = 46°]

- № 326. Дозволяє закріпити знання учнями класифікації кутів. № 334 (на повторення) Додатково: логічна вправа. Знайдіть пропущене число (рис. 53).


IV. Домашнє завдання

п. 12, №№312; 314; 320; 325.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити