МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 39

Тема. Трикутник і його види


Мета: ознайомити учнів із поняттям класифікації, а також з класифікацією трикутників; засвоїти поняття про гострокутний, прямокутний і тупокутний трикутники; рівнобедрений та рівносторонній трикутники; навчити учнів розрізняти види трикутників; будувати трикутник певного виду; знаходити периметр трикутників.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиця-схема «Види трикутників».

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Запитання до класу (стосовно домашнього завдання)

1. За якою формулою обчислювали периметр прямокутника в № 364? (1)

[Р = 2(а + b); Р = 2 × (13 + 17) = 60 мм] Виразити периметр прямокутника в сантиметрах [Р = 6 см].

2. Чи можуть бути рівними сторони квадрата і хоча б дві сторони прямокутника? Чому? Чи можуть бути рівними сума двох сторін квадрата і двох сторін прямокутника?

[Так, якщо, Ркв.= Рпрямокутника, то 2акв.= апр.+ bпр., тобто

кв.= 42 + 14 = 56 см, акв.= 28 см.]

3. У скільки разів довжина прямокутника повинна бути більшою за ширину, щоб його можна було поділити на 2 рівних квадрати? [в 2 рази]. Чи може такий прямокутник мати периметр 12 см?

[Так, а = 4 см, b = 2 см; 2(а + b) = 2(4 + 2) = 12см, див. рис. 64.

Сторони квадрата АВ = 2см, Р = 4 × АВ = 4 × 2 = 8 см].


II. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Які кути на рис. 65 гострі? тупі? Які з них рівні, якщо ОС — бісектриса кута АОВ; OD — бісектриса кута СОВ? Як це позначити на рисунку?


2. Назвіть кути і сторони трикутників на рис. 66. Знайдіть периметр ABC, якщо ВС = 6 см, СА = 8 см, CM = MB, CM = 5 см, М — середина АВ.

3. Які рисунки пропущені? (рис. 67)III. Формування нових знань

Мотивація навчальної діяльності

- Після виконання усної вправи 3 (див. вище) учні повторюють, що, залежно від градусної міри (величини), кути поділяються на 4 групи — гострі, прямі, тупі і розгорнуті. Вчитель повідомляє учням, що такий розподіл якої-небудь групи об'єктів на малі групи за певними ознаками називається класифікацією. Класифікація не є суто математичним поняттям, бо з класифікацією учні мають справу як на інших уроках (на уроках з мови — поділ приголосних на дзвінкі й глухі; складів — наголошені й ненаголошені; частин мови: іменники, займенники, прислівники, дієслова тощо; на уроках біології — представники рослинного і тваринного світу тощо), так і в повсякденному житті (приклади класифікації предметів побуту можна запропонувати учням навести самостійно).

Тому на цьому уроці ми ознайомимося зі способами класифікації відомих нам геометричних фігур — трикутників.

Класифікація трикутників

Під час пояснення цього матеріалу зручно буде користуватися таблицею-схемою «Класифікація трикутників».


Класифікація трикутників


За кутами

За сторонами

гострокутний

прямокутний

тупокутний

різносторонній

рівнобедрений

рівносторонній


- Особливо слід звернути увагу на назву сторін рівнобедреного трикутника і запис формули периметра рівнобедреного і рівностороннього трикутників (нові поняття).

Тому на дошці і в зошитах слід зробити відповідні записи і рисунки (рис. 68).


ABC — різносторонній.

Якщо АВ = с, ВС = а,

АС = b, то Р = а + b + с

ABC — рівнобедрений,

АВ = ВС - бічні сторони,

АС— основа.

Якщо АВ = ВС = а, АС = b, то Р = 2а + b

ABC — рівносторонній.

АВ = ВС = АС = а,

Р = 3а


Рис. 68


IV. Закріплення знань. Формування вмінь

№ 358 — класифікація трикутників за сторонами і кутами.

- Слід звернути увагу учнів, що будь-який трикутник може бути класифіковано за двома ознаками одночасно (наприклад, рис. 120 г) — QRS тупокутний і рівнобедрений).

№ 359 — обернений до № 358 — за описом треба зробити рисунок.

№№ 363 (з), 370, 372 — закріплюють знання учнями формул для обчислення периметра трикутника і роботи з ними.

№ 374. Закріплює знання формули периметра трикутника (як суми довжини сторін) і усвідомлення того, що формулу Р = a + b + с можна розглядати як рівняння і знаходити будь-яку з невідомих сторін за допомогою правила знаходження невідомого доданка (а = Р - (b + с)).

Додатково: на розвиток просторової уяви № 380.


V. Підсумок уроку

Запитання до класу (№ 357 (5—8))

1. Які бувають види трикутників залежно від виду їх кутів?

2. Який трикутник називають прямокутним? гострокутним? тупокутним?

3. Які бувають види трикутників залежно від кількості рівних сторін?

4. Який трикутник називають рівностороннім? рівнобедреним? різностороннім?


VI. Домашнє завдання

п. 14, №№ 357 (усно); 360; 364 (г); 371; 375;

додатково: побудуйте за допомогою транспортира кути 50°; 40°; 110°; 90°.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити