МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 4

Тема. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел


Мета: повторити, систематизувати і поглибити знання учнів про десяткову систему числення; ввести поняття класу та розряду числа; відпрацювати навички дотримування правил читання і запису натуральних чисел.

Тип уроку: повторення і систематизація знань і вмінь учнів.

Обладнання: таблиця «Класи і розряди натуральних чисел».

Хід уроку


І. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Які з наведених чисел є натуральними і чому?

0; 273; ; 3587; ; 1.

2. Назвіть числа, між якими стоїть натуральне число: 100; 999; п. Чи можна розв'язати цю задачу для числа 1? Чому?

3. Скільки натуральних чисел стоїть у натуральному ряду між числами: 35 і 55; 46 і 85; 27 і 40; 10 і 100? Як це обчислити?

4. Спробуйте встановити закономірність у поданих рядах чисел і назвіть наступні два числа в кожному ряду:

а) 2, 4, 6, 8, ...; б) 1, 3, 5, 7, ...; в) 1, 10, 100, 1000, ...; г) 1, 2, 4, 8, ....


II. Повторення і систематизація знань

- Звичайно, записувати і читати числа учні повинні навчитися в початковій школі. В п'ятому класі треба лише повторити, закріпити і поглибити ці знання. Це можна зробити так.

Учитель пропонує класу виконати завдання і відповісти на запитання.

- Як називаються значки, за допомогою яких записують натуральні числа?

- Скільки різних цифр ми використовуємо, записуючи натуральні числа?

- Запишіть число 233. Тут цифри 3 і 3 (вчитель показує) однакові. А чи однакові значення вони мають? Правильно, не однакові: остання цифра позначає «три одиниці», а середня «три десятки». Остання цифра позначає три одиниці першого розряду, а середня — три одиниці другого розряду. А що позначає перша зліва цифра 2?

Правильно, дві одиниці третього розряду. Число 233 — трицифрове. А які одиниці найвищого розряду в чотирицифровому числі? Правильно, одиниці четвертого розряду.

Хто пригадає, скільки розрядів має один клас? Які ви знаєте класи?

На цьому уроці доцільно буде використати таблицю класів і розрядів (див. табл.), у нижній частині якої є прорізи для вставлення «цифр», а також демонстраційну рахівницю.


Числа, розряди і класи

Клас мільярдів

Клас мільйонів

Клас тисяч

Клас одиниць

Сотні

Десятки

Одиниці

Сотні

Десятки

Одиниці

Сотні

Десятки

Одиниці

Сотні

Десятки

Одиниці1

9

3

5

8

4

4

7

0

2


На цьому уроці можна познайомити учнів з назвами великих чисел (див. перший форзац підручника), але примушувати запам'ятовувати ці назви не треба.

Під час повторення нумерації треба показати учням, який великий мільйон. Для цього можна їм запропонувати обчислити, якою завтовшки була б книга в мільйон сторінок (близько 50 метрів).

Цікаво, що мільйон людей, вишикуваних в один ряд пліч-о-пліч, розтягнулися б на 250 км, мільйон днів становлять більше 27 століть; від початку нашої ери не пройшло ще мільйон днів.


III. Відпрацювання навичок

Усні вправи

1. Прочитайте число: а) 85 369; б) 256 308; в) 103 200; г) 1 001 001.

2. Яке найбільше і яке найменше чотирицифрове число можна записати за допомогою цифр 0; 3; 5; 7, якщо кожну цифру використовувати один раз?

(Примітка: після виконання цього завдання треба ще раз зауважити, що перша цифра числа обов'язково відмінна від цифри 0.)

3. Стьопа Смєкалкін задумав двозначне число. Потім переставив в ньому цифри місцями, отримав нове число. Потім знайшов різницю цих чисел. У відповіді отримав нуль. Чи не могли б ви назвати таке число, що має таку ж саму властивість?

Вправи для запису в зошити

№№ 23; 25; 26; 28. (Ще раз звертаємо увагу на можливість використання таблиці для розв'язання вправ на десятковий запис числа.)


IV. Підсумок уроку

Запитання до класу (№ 19; 20; 21)

1. Скільки значків використовують для запису натуральних чисел у десятковій системі? Як називаються ці значки?

2. Яка цифра не може стояти першою в запису натурального числа?

3. Назвіть розряд, в якому стоїть цифра 4 в запису чисел 34,246,473,24 569.


V. Домашнє завдання

п. 2, №№ 19-21 (усно); № 24; 27; 29 (письмово).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити