МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

Урок 40

Тема. Трикутник і його види


Мета: подальше закріплення знань учнями класифікації трикутників, доповнення їх алгоритмами побудови трикутників за двома сторонами і кутом між ними та за стороною і прилеглими кутами; формування вмінь розв'язування задач на побудову і вдосконалення вмінь розв'язувати задачі на обчислення периметрів прямокутника, квадрата і трикутника.

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Запитання до класу

1. Назвіть вид трикутника (рис. 69). [1) Різносторонній прямокутний; 2) різносторонній тупокутний; 3) рівнобедрений гострокутний трикутник.]


2. Який вигляд має трикутник зі сторонами 14 см, 17 см і 17 см? Як скласти вираз для обчислення його периметра? [Рівнобедрений, основа — 14 см, бічна сторона— 17 см,

Р = 217 + 14 = 48 (см).]

3. І ст. — 12 (см)

ІІ ст. – 3 × 12(см)

III ст. – 3 × 12 – 8 (см)

Як описати словами залежність між сторонами трикутника?

Що являє собою значення виразу 12+3 12+(3 12-8)=76 (см)?

4. Р = а + b + с

с = Р – (а + b) = Р – а – с

Знайдіть значення с, якщо Р = 9 см; а = 3 см; 6=4 см.II. Доповнення знань

Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. На попередньому уроці ми з'ясували, як можна класифікувати (поділяти на види) трикутники і інші об'єкти. Ми також навчились креслити трикутники певного виду (рівнобедрені, прямокутні тощо).

Як побудувати трикутник не просто певного виду, а щоб сторони мали певну довжину, а кути (кут) певну градусну міру?


Побудова трикутників

На цьому етапі доречно організувати роботу учнів з підручником. Після розбору прикладів 1 і 2 (с. 98-99) зробити такі самі побудови в зошитах. Записи в зошитах можуть мати такий вигляд:


Приклад 1

Приклад 2

A = 50°

АС = 4 см

АВ = 2 см

АВС— шуканий

АС = 8 см

A = 40°

B = 110°

АВС — шуканий


Після цього, проаналізувавши побудову, доходимо висновку, що:

1) за двома сторонами і кутом між ними побудову трикутника виконують у такому порядку: будуємо кут; на його сторонах відкладаємо 2 відрізки відомої довжини;

2) за стороною і двома прилеглими до неї кутами побудову трикутника виконують у такому порядку: будуємо сторону; від неї відкладаємо 2 кути.


III. Закріплення матеріалу

№ 376 (1-6). Побудова трикутників за двома сторонами і кутом між ними та за стороною і прилеглими до неї кутами.

№ 365. Побудова трикутника, вимірювання відрізків і кутів, обчислення периметра трикутника.

Додатково: № 430 — на обчислення периметра трикутника. № 378 — на розвиток просторової уяви учнів.


IV. Домашнє завдання

п. 14, № 377; 373; 367; повторити п. 10,392 (4) на розв'язування рівнянь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити