МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 46

Тема. Сполучна і розподільна властивості множення


Мета: засвоєння сполучної і розподільної властивостей множення; формування вмінь їх застосовувати під час розв'язування задач.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиця-схема «Властивості множення».

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Заповніть ланцюжок обчислень:2. Прочитайте вираз, використовуючи назви дій:

1) (5 × 3) × 4;

2) 5 × (3 × 4);

3) (7 + 9) × 4;

4) 7 × 4 + 9 × 4;

5) 2а; 6) 2а × 3.

3. 1) Добуток чисел 5 і 3 помножте на 4.

2) Число 5 помножте на добуток 3 і 4.

3) Добуток 5 і 4 помножте на 3.

4. 1) Знайдіть добуток суми 7 і 9 на 4.

2) Знайдіть суму добутків чисел 7 і 4 та 9 і 4.

5. Чи можна число 2 подати у вигляді добутку 10 000 множників?


II. Формування знань

- На цьому уроці близько до тексту підручника (учні працюють з підручником) викладається основний математичний матеріал теми (п. 16).

Оскільки матеріал не є новим, учителю слід лише нагадати учням спосіб доведення властивостей та записати ці властивості у вигляді формул, супроводивши формули прикладами. (Див. таблицю «Властивості множення») Для розподільної властивості слід вказати, що її можна застосувати як у прямому,»так і в зворотному порядку.


Таблиця «Властивості множення»

a × b = b × a — переставна властивість

(a × b) × c = a × (b × c) = a × b × c — сполучна властивість

— розподільна властивість

Запам'ятайте:

50 × 134 × 20 × 1;

250 × 276 × 10 × 40 ;

2 × 5= 10; 50× 2 = 100;

72 × 8 = (70 + 2) × 8 = 70 × 8 + 2 × 8 = 560 + 16 = 576;

4 × 25= 100; 5 × 20 =100;

67 × 9 = (70 – 3) × 9 = 70 × 9 – 3 × 9 = 630 – 27 = 603;

8 × 125= 1000; 4 × 250= 1000.

- На цьому ж уроці слід розібрати приклади 1, 2, 3, 4 (підручник, с. 117) і наголосити, що названі закони множення дозволяють не тільки спрощувати обчислення, але й спрощувати вирази.


III. Закріплення знань та формування вмінь

1) № 432,436 — вправи на застосування сполучної і розподільної властивостей множення.

Слід зауважити:у № 432.

у № 436 (4) 65 × 246 – 65 × 229 – 65 × 17 = 65 × (246 – 229 – 17) = 65 × (246 – (229 + 17)) = 65 × (246 – 246) = 65 × 0 = 0.

2) № 434, 438, 440 — вправи на застосування сполучної і розподільної властивостей множення для спрощення виразів.

3) Додаткове завдання. Знайдіть пропущені числа або букви:

а) 25 × 37 × - = 3700;

б) 25 × - + 12 = 25 × 40;

в) 3с + 7с = -с;

г) 17c × -х = 34с.


IV. Підсумок уроку

Запитання до класу
Як записати:

1) переставну властивість множення для чисел х і у; 3 і 7; 2 і а?

2) сполучну властивість множення для чисел х, у і z ; 2 × 7 і 5; 2, х і z ?

3) розподільну властивість множення для суми х і у та z, для суми а і 5 та 2; для суми 13 і 19 та b?


V. Домашнє завдання

п. 15, № 433 (1-3); 435; 437 (1, 2); 441 (1-4); повторення № 455; п. 14

переставна властивість множення та множення натуральних чисел).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити