МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 47

Тема. Сполучна і розподільна властивості множення


Мета: закріпити знання сполучної та розподільної властивості множення, сформувати вміння і відпрацювати навички застосування властивостей множення до спрощення обчислень і спрощення виразів.

Тип уроку: вироблення вмінь і навичок.

Обладнання: таблиця «Властивості множення».

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Математичний диктант

1. Подайте у вигляді суми 17 × 3 [8 × 5].

2. Яке значення має х [у], якщо 18 × х = 0 [19 × у = 19]?

3. Добуток чисел 25 і 248 дорівнює 6200. [23 і 156 дорівнює 3588] Чому дорівнює добуток чисел 248 і 25? [156 і 23]

4. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій. 25 × 1237 × 4. [50 × 121 × 2]

5. Запишіть вираз: 557 × 58 + 443 × 58. [768 × 65 – 668 × 65] Знайдіть його значення, застосувавши розподільний закон множення.

6. Розкрийте дужки 15 – (2 + х). [Спростіть виразі 25а × 8b]


II. Актуалізація опорних знань

Під час перевірки виконання математичного диктанту учні повторюють з учителем означення і властивості множення на натуральне число (таблиця «Властивості множення»).


III. Засвоєння вмінь і навичок

Вчитель формулює мету уроку.

Учитель. Ви знаєте, які є закони множення, як вони «працюють» у різних ситуаціях.

На цьому уроці ми будемо вчитись застосовувати наші знання і вміння на практиці, вдосконалюючи свої вміння.

Завдання класу

1) №№ 442; 444; 446.

- Звернути увагу учнів на те, що спочатку вираз треба спростити, а вже потім знаходити його значення, причому якщо навіть у подібних завданнях (на обчислення значень буквених виразів) не сказано «спростити», учні повинні розуміти, що ця вимога залишається.

2) № 448.

- Звернути увагу, що одна з умов успішного виконання подібних завдань — вміння розкладати множник на інші, з яких потім «складається» «кругле» число. (Звернутись до таблиці «Властивості множення»)

3) № 450.

- Основна мета цього завдання — навчити «бачити» спільний множник і розбивати даний вираз на частини; для того, щоб підготувати учнів до сприйняття цього завдання, можна запропонувати учням завдання 1.

Завдання 1

1) Спростити вираз, використовуючи розподільний закон множення:

43 × 64 + 43 × 23 [= 43 × (64 + 23) = 43 × 87]

2) Який з наведених добутків можна додати (відняти від отриманого

[43 × 87]), щоб до цієї суми можна було знову застосувати розподільний закон?

42 × 84; 33 × 86; 43 × 27; 33 × 87.

Після цього учням має бути зрозумілим хід розв'язання № 450.

1) 43 × 64 + 43 × 23 – 87 × 33 = 43 × (64 + 23) – 87 × 33 = 43 × 87 – 33 × 87 = 87 × (43 – 33) = 870;

2) 84 × 53 – 84 × 28 + 16 × 61 – 16 × 36 = 84 × (53 – 28) + 16 × (61 – 36) = 84 × 25 + 16 × 25 = 25 × (84 + 16) = 25 × 100 = 2500.

Як варіант завдань на відпрацювання неодноразового застосування розподільної властивості множення, можна запропонувати учням завдання 2 або завдання 3.

Завдання 2. Скласти числовий вираз, в якому розподільну властивість множення можна застосувати: 1) 1 раз; 2) 2 рази; 3) 3 рази.

Завдання 3. Знайти число, що стоїть у кінці ланцюжка найзручнішим способом:


IV. Домашнє завдання

п. 16, № 443; 445; 447 (1,3); 449; 451 (за варіантами); повторення: № 457.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити