МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 47

Тема. Сполучна і розподільна властивості множення

 

Мета: закріпити знання сполучної та розподільної властивості множення, сформувати вміння і відпрацювати навички застосування властивостей множення до спрощення обчислень і спрощення виразів.

Тип уроку: вироблення вмінь і навичок.

Обладнання: таблиця «Властивості множення».

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Математичний диктант

1.   Подайте у вигляді суми 17 · 3 [8 · 5].

2.   Яке значення має х [у], якщо 18 · х = 0 [19 · у = 19]?

3.   Добуток чисел 25 і 248 дорівнює 6200. [23 і 156 дорівнює 3588] Чому дорівнює добуток чисел 248 і 25? [156 і 23]

4.   Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій. 25 · 1237 · 4. [50 · 121 · 2]

5.   Запишіть вираз: 557 · 58 + 443 · 58. [768 · 65 – 668 · 65] Знайдіть його значення, застосувавши розподільний закон множення.

6.   Розкрийте дужки 15 – (2 + х). [Спростіть виразі 25а · 8b]

 

II. Актуалізація опорних знань

Під час перевірки виконання математичного диктанту учні повторюють з учителем означення і властивості множення на натуральне число (таблиця «Властивості множення»).

 

III. Засвоєння вмінь і навичок

Вчитель формулює мету уроку.

Учитель. Ви знаєте, які є закони множення, як вони «працюють» у різних ситуаціях.

На цьому уроці ми будемо вчитись застосовувати наші знання і вміння на практиці, вдосконалюючи свої вміння.

Завдання класу

1)  №№ 442; 444; 446.

@ Звернути увагу учнів на те, що спочатку вираз треба спростити, а вже потім знаходити його значення, причому якщо навіть у подібних завданнях (на обчислення значень буквених виразів) не сказано «спростити», учні повинні розуміти, що ця вимога залишається.

2)  № 448.

@ Звернути увагу, що одна з умов успішного виконання подібних завдань — вміння розкладати множник на інші, з яких потім «складається» «кругле» число. (Звернутись до таблиці «Властивості множення»)

3)  № 450.

@ Основна мета цього завдання — навчити «бачити» спільний множник і розбивати даний вираз на частини; для того, щоб підготувати учнів до сприйняття цього завдання, можна запропонувати учням завдання 1.

Завдання 1

1)  Спростити вираз, використовуючи розподільний закон множення:

43 · 64 + 43 · 23 [= 43 · (64 + 23) = 43 · 87]

2)  Який з наведених добутків можна додати (відняти від отриманого

[43 · 87]), щоб до цієї суми можна було знову застосувати розподільний закон?

42 · 84; 33 · 86; 43 · 27; 33 · 87.

Після цього учням має бути зрозумілим хід розв'язання № 450.

1) 43 · 64 + 43 · 2387 · 33 = 43 · (64 + 23) – 87 · 33 = 43 · 87 – 33 · 87 = 87 · (43 – 33) = 870;

2) 84 · 53 – 84 · 28 + 16 · 61 – 16 · 36 = 84 · (53 – 28) + 16 · (61 – 36) = 84 · 25 + 16 · 25 = 25 · (84 + 16) = 25 · 100 = 2500.

Як варіант завдань на відпрацювання неодноразового застосування розподільної властивості множення, можна запропонувати учням завдання 2 або завдання 3.

Завдання 2. Скласти числовий вираз, в якому розподільну властивість множення можна застосувати: 1) 1 раз; 2) 2 рази; 3) 3 рази.

Завдання 3. Знайти число, що стоїть у кінці ланцюжка найзручнішим способом:

 

IV. Домашнє завдання

п. 16, № 443; 445; 447 (1,3); 449; 451 (за варіантами); повторення: № 457.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити